Oproti prieskumu z roku 2007 pozitívne postoje voči NATO ako garantovi bezpečnosti SR vo verejnosti narástli až o 20 percentuálnych bodov. V minulom roku oceňovalo alianciu v tomto smere 54 percent opýtaných. Slovensko sa tak zaradilo medzi krajiny s najvyšším podielom takýchto názorov, vyššie hodnoty spomedzi 11 krajín EÚ dosiahli v tomto roku len Holandsko, Veľká Británia, Portugalsko a Rumunsko.

Podľa sociologičky Zory Bútorovej, ktorá dnes prezentovala výsledky prieskumu, je za týmto trendom viacero faktorov, vrátane časového, keďže Slovensko vstúpilo do NATO už pred šiestimi rokmi.

"Už dlhší čas sme členskou krajinou NATO, podieľame sa na jej operáciách, stalo sa to súčasťou našej identity, aj určitej národnej hrdosti, že sme schopní obstáť a prispieť k celku,"
uviedla.

Ďalej konštatovala, že Slováci sú súčasťou transatlantickej komunity a už neriešia otázku, kam patria z bezpečnostného hľadiska. Pozitívnym faktorom je podľa nej zrejme aj to, že téma transatlantickej príslušnosti nebola v posledných rokoch výrazne politicky spochybňovaná a nestala sa témou politického zápasu pred tohtoročnými parlamentnými voľbami.

Dodala, že aj antiamerický tón zaznieval na slovenskej politickej scéne skôr okrajovo.

"Vytvoril sa istý konsenzus v tom, že patríme do NATO, máme určité záväzky, plníme si ich, a je to aj súčasťou nášho nejakého dobrého imidžu, našej identity ako solídneho partnera,"
povedala. Podpora členstva SR v NATO dosahovala koncom 90. rokov menej než 30 percent. Prieskum transatlantických trendov po nástupe prezidenta Baracka Obamu zistil na Slovensku aj prudký nárast podpory USA. Podiel tých, ktorí schvaľujú zahraničnú politiku amerického prezidenta vzrástol z 19 percent v roku 2008, kedy vládol ešte prezident George W. Bush, na súčasných 76 percent.

Zvýšila sa aj podpora Slovákov pre globálne líderstvo USA v medzinárodných otázkach, za žiaduce ho označilo 44 percent opýtaných. V roku 2008 to bolo len 19 percent. Na dnešnej diskusii na Ministerstve zahraničných vecí SR o výsledkoch prieskumu označili transatlantické trendy na Slovensku za veľmi pozitívne a povzbudzujúce štátny tajomník rezortu diplomacie Milan Ježovica, ako aj veľvyslanec USA v Bratislave Theodore Sedgwick.