Najlepšia stredná škola

Obchodná akadémia v Trnave

Prieskum potvrdil, že absolventi tejto strednej školy sa veľmi dobre uplatňujú v praxi. Výborné výsledky dosiahli aj na maturitách a mnohí žiaci sa zúčastnili na súťažiach.

Vďaka čomu sme uspeli

Riaditeľka Marta Bačiková: „Za výsledkami stoja kvalitní študenti a kvalitní učitelia. Do našej školy, aj keď sme v minulosti nemuseli, sme vždy robili prijímacie pohovory. Zo žiakov, ktorí sa k nám hlásia, si môžeme vyberať. O prijatie sa uchádzajú žiaci, ktorí majú študijný priemer maximálne 2,5.“
Maturanti:
„Za naším úspechom stojí kvalita učiteľov, vynikajúce podmienky na študovanie a dobrá atmosféra v škole.“

Najlepšie gymnázium

Gymnázium v Sučanoch: Jeho študenti sú najlepší na Slovensku.
Zdroj: Plus JEDEN DEŇ/MIROSLAVA DÍREROVÁ

Bilingválne

Sučianske gymnázium sa na vrchole rebríčka najlepších gymnázií objavuje pravidelne. Vždy máva i jedny z najlepších výsledkov maturitných skúšok. Absolventi nemajú ani problém s uplatnením v praxi či s ďalším štúdiom na vysokých školách.

Vďaka čomu sme uspeli

Riaditeľ Vasil Dorovský: Robíme pre žiakov maximum. Hlásia sa sem výborní žiaci a snažíme sa, aby nimi aj ostali. Nestačí sa k nám dostať a vydržať, ale makať na sebe.“
Petra Abrahámová (20), študentka: „Táto škola je úplne iná ako ostatné. Podnecujú nás k učeniu a nás to aj baví. Otvára aj veľa možností na štúdium v zahraničí a máme aj mimoškolské aktivity. Sami si organizujeme kultúrne festivaly, v ktorých nás vedenie školy podporuje.“

Najlepšia základná škola

ZŠ na Skuteckého ulici v B. Bystrici

Škola vznikla v roku 1958 a od roku 1979 je zameraná na cudzie jazyky. O kvalite školy svedčí aj to, že pri poslednom zápise prváčikov malo záujem dostať sa do školy do prvého ročníka 117 detí, no mohli prijať len 44 najlepších.

Vďaka čomu sme uspeli

Riaditeľka Zuzana Sedláčeková: „V našej škole sú vysoké nároky na žiakov a máme tím veľmi kvalitných učiteľov. Deti prechádzajú výberom, lebo sú špecificky intelektovo nadané na cudzie jazyky. Základom nášho úspechu je vynikajúca spolupráca trojuholníka učiteľ – žiak – rodič. Ak táto funguje, ide všetko.“
Lucia Antalová: „Najmä preto, že sme výberová škola a máme tu veľmi dobré učebné postupy a systémy. Možno nie sme najmúdrejší, ale keď máme dobrých učiteľov, vždy sa dá s tým niečo robiť.“
Martin Števčina: „V tejto škole máme dobré vybavenie, skvelý kolektív a najmä všetci od prvého po deviaty ročník sa chceme neustále zdokonaľovať.“

Podľa čoho školy hodnotili

  • výsledky maturít
  • účasť na súťažiach
  • výsledky inšpekcií
  • mimoriadne výsledky
  • pedagogický zbor
  • nezamestnanosť absolventov
  • prijímanie absolventov na vysoké školy
  • finančné zdroje

Traja najlepší v každej kategórii

Základné školy

1. Skuteckého 8, Banská Bystrica
2. Horná 19, Ochodnica
3. Nová Bystrica 686

Stredné odborné školy

1. Obchodná akadémia Kukučínova 2, Trnava
2. Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1, Trenčín
3. SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov

Gymnáziá

1. Bilingválne gymnázium, Sučany
2. Spojená škola-Gymnázium, Novohradská 3, Bratislava
3. Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom

Pozrite si celý rebríček škôl