Dôvody veľkého upratovania v nemocniciach ministerka presne nevysvetlila. „Dôvod je stále ten istý, pani ministerka si na jednotlivých postoch predstavuje manažérov s výsledkami a praxou a zároveň už teraz máme viaceré indície z rôznych zvláštnych praktík, ktoré postupne ministerstvo preveruje a bude ich zverejňovať,“ povedala nám hovorkyňa Zuzana Čižmáriková.

Chce umiestniť svojich?

Konkrétne dôvody odvolania jednotlivých riaditeľov nemocníc sme sa nedozvedeli. Analytik na plošné personálne výmeny nevidí dôvod. „Pri riaditeľoch nemocníc ide o pozície, ktoré priamo netvoria štátnu zdravotnú politiku, takže by sa manažmenty nemocníc nemali meniť s nástupom každej novej vlády. Ak je, samozrejme, nemocnica vedená dobre,“ myslí si anaytik INEKO Dušan Zachar. V opačnom prípade by podľa analytika mala ministerka zverejniť dôvody odvolania. „Najlepšie s relevantnými argumentmi a dôkazmi. V opačnom prípade sa vynára podozrenie, že ide skôr o umiestnenie určitých ľudí na vrcholové manažérske miesta, ako o dobré fungovanie nemocnice,“ vraví Zachar.

Striedanie neprospieva

Optimálnym riešením by bolo vyberať manažérov nemocníc odborníkmi, na základe transparentného verejného výberového konania. Príliš časté striedanie manažmentov štátnych nemocníc a iných štátnych inštitúcií v zdravotníctve je podľa odborníka jednou z najzásadnejších príčin zlých hospodárskych čísel štátnych zariadení. Má negatívny vplyv na motiváciu riaditeľov. „Keďže vedia, že môžu byť o pár mesiacov odvolaní, nebudú pracovať na strategických dlhodobých plánoch rozvoja nemocníc,“ dodáva Zachar.

Nemocnice s výmenami:

Detská fakultná nemocnica Košice
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR Bratislava
Univerzitná nemocnica Bratislava
Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava
Záchranná služba Košice
Fakultná nemocnica Nitra
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Fakultná nemocnica Trnava
Univerzitná nemocnica Martin
Záchranná služba Košice
FN s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Národné centrum zdravotníckych informácií Bratislava