Súd zároveň Igorovi Matovičovi a jeho hnutiu nariadil vymazať zo svojich profilov na sociálnych sieťach desiatky príspevkov a videí, ktoré takéto difamačné výroky obsahujú. Alexander Kadela, partner advokátskej kancelárie Relevans zastupujúcej Jaroslava Haščáka, uviedol: „Rozhodnutie samozrejme vnímame pozitívne. Od kohokoľvek, kto počas dlhej doby zastával najvyššie verejné funkcie by sme očakávali, že bude rešpektovať práva iných osôb. Môžeme preto iba vysloviť poľutovanie nad tým, že sme sa ochrany práv pána Haščáka museli domáhať až súdnou cestou. Postup Igora Matoviča bol až zarážajúci. Jeho konanie nasvedčovalo tomu, že dokonca aj po doručení našej výzvy chcel ujmu na právach nášho klienta značne rozšíriť.“

Súd vo svojom rozhodnutí konštatuje, že videá a príspevky Igora Matoviča obsahujú prejavy o pánovi Haščákovi, ktoré nie je možné spoločensky tolerovať. Podľa súdu totiž nebolo cieľom Igora Matoviča využiť svoje postavenie na otvorenie legitímnej verejnej diskusie, nakoľko príspevky a videá neobsahujú prípustnú a vecnú kritiku, ale osobné slovné útoky, ktoré nesledujú žiadny legitímny cieľ. Súd nariadil neodkladné opatrenie aj z toho dôvodu, že Igor Matovič aj po zaslaní výzvy na zdržanie sa šírenia urážlivých výrokov v tomto konaní pokračoval.

Hnutie OĽANO a priatelia, ako aj jeho predseda Igor Matovič sa musia zdržať zverejňovania a šírenia nepravdivých, urážlivých a hanlivých výrokov o finančníkovi Jaroslavovi Haščákovi.
Zdroj: Jakub Kotian

Navyše, po doručení výzvy nabrali jeho útoky voči Jaroslavovi Haščákovi na intenzite. „Neodkladné opatrenie však nie je vhodným inštitútom na domáhanie sa všetkých nárokov, ktoré Jaroslavovi Haščákovi v súvislosti s konaním Igora Matoviča vznikli. Preto pristúpime k podaniu civilnej žaloby, ktorou tieto nároky v mene nášho klienta uplatníme. Žalobu momentálne finalizujeme“, uviedol advokát Kadela.

Súd sa k téme vyjadrení politikov venoval aj vo všeobecnejšej rovine, a to v časti odôvodnenia, kde upozornil na to, že vzhľadom na postavenie politikov sa predpokladá, že občania (a najmä ich voliči) preberajú ich tvrdenia a závery ako fakt a to bez ďalšieho overovania. Preto súd pri politikoch reprezentujúcich záujmy občanov očakáva ich morálnu vyspelosť a to, že svoju autoritu nebudú využívať na neoprávnené zasahovanie do súkromia a ľudskej dôstojnosti iného neprimerane urážlivou, či dokonca vulgárnou kritikou danej osoby, prekračujúcou spoločenské pravidlá slušnosti.

Rozhodnutie súdu o nariadení neodkladného opatrenia je tak ďalším v rade, ktoré je podkladom pre verejnú diskusiu o vytváraní mantinelov v komunikácii politikov. Toto rozhodnutie zdôrazňuje fakt, že postavenie, ktoré politici zastávajú, prináša so sebou nielen isté privilégiá, ale aj zodpovednosť. Výroky politikov, ktoré prekračujú hranice slušnosti a ktoré zároveň zasahujú do ľudských práv iných ľudí, môžu mať významný dopad na vnímanie politiky, výkon verejnej funkcie a demokracie ako takej.

Denník Plus JEDEN DEŇ a portál pluska.sk sú súčasťou vydavateľstva News and Media Holding, ktoré patrí do portfólia skupiny Penta Investments.

Prečítajte si tiež: