"Po novom zákonný zástupca vypĺňa iba jednu prihlášku. Žiak si môže podať prihlášku maximálne na štyri odbory, z toho najviac dva, ktoré si nevyžadujú overenie nadania a talentu a najviac dva odbory, na ktoré sa robia talentové skúšky," priblížili z rezortu školstva.

Poradie škôl na prihláške, ktoré vyjadruje záujem žiaka, má len informačný charakter pre riaditeľov základných a stredných škôl.

Anketa
Hlási sa vaše dieťa tento rok na strednú školu?

Žiaci majú stále možnosť potvrdiť rozhodnutie o prijatí na vzdelávanie v ktorejkoľvek zo škôl, na ktorú boli prijatí. Termín podania prihlášky je pre všetky odbory vzdelávania rovnaký.

Termíny prijímacích skúšok budú od marca až do mája

Viac sa dočítate na ďalšej strane.