Prečo Nadácia Matice slovenskej investovala časť Národného pokladu do Podielového družstva Slovenské investície?
– Neinvestovala, nekúpila si tam podiely. Zároveň sa, samozrejme, snaží svoje prostriedky zhodnotiť a výnosy používa, lebo Národný poklad je ako istina nedotknuteľný. Z výnosov sme však podporili projekty, ktoré 13-krát prevyšujú hodnotu Národného pokladu. Nadácia tam má cenné papiere, ktoré nie sú ešte splatné, a problém sme pocítili v tom, že podielové družstvo nebolo schopné vyplácať výnosy. Ale pokiaľ ide o výplatu istiny, tak tam podľa všetkých informácií, ktoré máme, nie je istina Národného pokladu ohrozená.

Takže sa neobávate, že oň prídeme?
– Myslím, že to nehrozí.

V predstavenstve podielového družstva sedíte aj vy, ako na tom teda je?
– Družstvo nestratilo celý svoj majetok, len teda prišlo k tomu, čo stručne nazývame škodám. Vyvíjame však aktivity, aby družstvo dostalo plnú náhradu a jediným takým nepríjemným problémom je, že sa to nedá urobiť rýchlo. Škody riešime.

Aké teda sú škody družstva?
– Právnici ich odhadli na 25 – 26 miliónov korún.

Keď je družstvo v takýchto problémoch, aké máte záruky, že Národný poklad nie je ohrozený?
– Nevidím ani nemám dôvod vidieť a ani to nemôžem vidieť tak, že družstvá nebudú schopné splácať svoje záväzky. Naopak, podľa metód, ktoré sú rozvinuté, budú schopné splácať svoje záväzky. Takže z toho plynie moja, povedal by som, istota, že nie je ohrozený národný poklad. Istina vôbec nie je ohrozená.

A neuvažujete o jej vybratí z družstva?
– Uvažujeme, samozrejme.

Kedy?
– Na toto nie som celkom kvalifikovaný, aby som presne odpovedal, môj názor však je, že najnejskôr v roku 2011.

Prečo nie skôr, čo ak dovtedy družstvo skrachuje?
– To bol môj odhad, samozrejme, nevylučujem aj rok 2010.

Problémy má stále s Capital Investom, ktorý má zadržiavať výnosy?
– Áno, nielen výnosy, ale Capital Invest nevrátil niektoré cenné papiere, ktoré patria družstvu.

Do septembra bol však predsedom predstavenstva Capital Investu váš blízky človek Zděnek Jurica, s ktorým sedíte aj v Matičnom fonde, aj v Podielovom družstve. Prečo s firmou máte problém, keď ide o vašu spriaznenú inštitúciu?
– To ťažko môžem komentovať, ja tomu tiež nerozumiem. Na toto musia odpovedať iné osoby.


Krajcer: Ide o veľkú kauzu

Podľa ministra kultúry za SaS Daniela Krajcera ide v prípade Národného pokladu o veľkú kauzu a Matica slovenská bude mať čo vysvetľovať. Krajcer tam tiež poslal finančnú kontrolu. ,,Problém vznikol za predchádzajúcej vlády a minister Krajcer konal ihneď, ako sa dozvedel o závažných zisteniach. Zavolal predsedu pána Markuša a požiadal ho o vysvetlenie,“ napísala nám v stanovisku hovorkyňa rezortu Eva Chudinová. Podľa ich informácií už bolo v tejto súvislosti podaných niekoľko trestných oznámení.