Niektoré agentúry majú v ponuke dve formy opatery seniorov – dennú a 24-hodinovú. „Pri dennej starostlivosti opatrovateľka chodí k seniorovi len cez deň,“ vysvetľuje Ingrid Minčíková Zambová z agentúry Inmiza v Košiciach.

„Počas celodennej starostlivosti sa pri starkých striedajú dve opatrovateľky, ktoré bývajú priamo v dome klienta,“ hovorí Minčíková a spresňuje, že formu opatery si treba zvoliť podľa toho, čo váš otec alebo mama potrebujú.

Sú pripútaní na lôžko alebo sa môžu pohybovať len obmedzene? Určite budú potrebovať 24-hodinovú starostlivosť. Ak sa dokážu pohybovať sami a pomoc potrebujú len pri bežných činnostiach počas dňa, postačí denné opatrovanie.

Zastúpia vás

Možno si teraz kladiete otázku, čo všetko zahŕňa celodenné opatrovanie. „Úplnú starostlivosť – kúpanie, obliekanie, vymieňanie plienok, podávanie liekov, varenie aj upratovanie,“ vymenúva I. Minčíková Zambová. Pri dennej starostlivosti si jednotlivé služby dohodnete podľa potreby.

Je o služby agentúry v Košiciach záujem? „Stále prevláda tendencia striedavej starostlivosti medzi jednotlivými členmi rodiny. Ale je tu aj určitá klientela, predovšetkým podnikatelia a bohatší ľudia, ktorí naše služby využívajú.“

Záujem o služby je aj v Bratislave. „Opatrovanie si však môžu dovoliť len finančne dobre zabezpečení ľudia,“ uznáva Marta Kopka z agentúry Senior Servis z Bratislavy, kde si účtujú aj jednorazový poplatok za sprostredkovanie opatrovateľky a garanciu jej odbornej spôsobilosti. „Každá z nich má certifikát a buď kurz opatrovania, alebo je absolventkou zdravotníckej školy,“ dodáva riaditeľka agentúry.

Niekde rarita

A čo stredné Slovensko? „So žiadosťou opatrovať starkých počas dovolenky som sa u nás veru ešte nestretol. Ale problém by to nebol. Denne sa starám o našich klientov, ktorí potrebujú stálu, celoročnú starostlivosť,“ tvrdí Dominik Brogyányi z agentúry Domino v Dolnom Kubíne.

Čo môže robiť opatrovateľka

 • umývanie a kúpanie klienta vrátane holenia
 • prípravu raňajok, prípadne vykonáva kŕmenie
 • obliekanie klienta
 • pomáha pri použití WC
 • podáva lieky
 • chodí na prechádzky s klientom, číta z dennej tlače
 • varí obed alebo donesie obed, pripravuje olovrant, večeru
 • vykonáva malé upratovanie v domácnosti, napríklad po servírovaní raňajok, obeda, večere
 • nakupuje pre klienta
 • ak je to potrebné, vymieňa plienky

Koľko stojí opatrovanie

Senior Servis Bratislava:

 • 24-hodinová starostlivosť: 50 – 60 eur/deň*
 • jednorazový poplatok: 180 eur za týždennú opateru
 • opatrovateľky môžu za klientom vycestovať v rámci celého Slovenska
 • dennú starostlivosť neposkytujú

Agentúra Inmiza Košice:

 • nepravidelné jednorazové opatrovanie (minimálne 3 hodiny denne): 5 eur/hodina
 • opatrovanie 24 hodín denne (pondelok až piatok): 52 eur/deň
 • opatrovanie 24 hodín denne (sobota a nedeľa): 67 eur/deň

Agentúra Domino Dolný Kubín:

 • opatrovanie: 3,50 eura/ hodina

Agentúra Samaritán Martin:

 • opatrovanie od 6. do 22. hodiny: 6 eur/hodina
 • opatrovanie od 22. do 6. hodiny: 7 eur/hodina
 • opatrovanie cez víkendy: 7 eur/hodina
 • opatrovanie vo sviatok: 10 eur/hodina
 • Ceny sú rovnaké pre mobilných i nemobilných klientov

* Závisí, či je klient mobilný, vozičkár, alebo ležiaci.

Užitočné adresy

Zoznam opatrovateľských agentúr a ich cenníky nájdete na internete po zadaní hesla opatrovanie seniorov alebo môžete využiť stránku www.zoznam.sk/katalog/ Sluzby-remesla/Opatrovatelske- sluzby/, kde je ucelený zoznam viac ako 40 agentúr.