Rokovania sa týkali témy prijatia zákona Budapešťou o prideľovaní občianstva Maďarom žijúcim v zahraničí.

Ako ďalej povedal Lajčák, požiadal Vollebaeka, aby analyzoval zákon a aby dal svoje odporúčania, ktoré by boli platné pre všetky členské štáty OBSE a teda aj pre Maďarsko: "Z jeho vyhlásení je jasné, že samotný cieľ udelenia občianstva, načasovanie i spôsob majú veľkú váhu. Vyplýva z nich aj to, že bilaterálne rokovania sú medzi krajinami EÚ či NATO samozrejmosťou." Minister sa vyjadril, že chystané protiopatrenia zo strany Slovenska, ktoré by niesli so sebou napríklad stratu občianstva a tým pádom aj možnosť vykonávať verejnú funkciu pre tých, ktorí o maďarské občianstvo požiadajú, sú európskym štandardom.

Slovensko nie je fackovací panák


"Vysoký komisár naše zámery zobral na vedomie. Pripravovaný zákon v slovenskom parlamente je štandardným európskym zákonom a v súlade s právom. Slovensko nie je trhací kalendár ani fackovací panák, my neútočíme, ale máme práva a povinnosti brániť sa. Samozrejme sme vždy pripravení rokovať, tak ako sme vo všetkých otázkach pripravení rokovať," povedal Lajčák.

Lajčák neočakáva, že by novelizácia maďarského zákona o občianstve mala problémy prejsť maďarským zákonodarným zborom, aj keď niektorí poslanci MSZP sa dnes postavili proti nemu: "Očakávame, že maďarský parlament zajtra zákon prijme. Maďarská strana koná, slovenská reaguje. Zákony nevstupujú do platnosti okamžite, je tu medziobdobie a sme počas neho pripravení na rokovania. Dôležitá je komunikácia z našej strany aj s občanmi maďarskej národnosti na Slovensku, aby sa nestali zajatcami tejto hry, ktorá nepatrí do 21. storočia."

Podľa prvého muža diplomatického rezortu existuje v súvislosti s novelou aj nevôľa zo zahraničia, ktorá by mala byť adresovaná maďarskej vláde, ihneď po jej oficiálnom nástupe k moci. "Koncom tohto týždňa vznikne maďarská vláda a ja očakávam, že veľmi skoro dostane silné signály od našich 'spojencov', že si takto nepredstavujú jej pôsobenie. Očakávam, že sa situácia znormalizuje, a že sa stredná Európa nebude blížiť k Balkánu, ale Balkán k strednej Európe," vyjadril svoju vieru v urovnanie sporu civilizovanou cestou negociácií Lajčák.

Vysoký komisár OBSE Knut Vollebaek si myslí, že udeľovanie občianstva na základe iného princípu ako miesta bydliska je pôvodom pre politické napätie medzi štátmi. "Keď sa chce jurisdikcia aplikovať na občanov na inom princípe, než akým je bydlisko, nesie to potenciál napätia. Varoval som štáty pred udeľovaním občianstva na etnickom, národnostnom, jazykovom alebo kulturálnom základe a upozornil som ich na konzekvencie po udelení takéhoto občianstva," povedal to Vollebaek po stretnutí s ministrom zahraničných vecí SR Miroslavom Lajčákom, ktoré sa dnes uskutočnilo v holandskom Haagu k téme prijatia zákona Budapešťou o prideľovaní občianstva Maďarom žijúcim v zahraničí.

Vollebaek podčiarkol, že prideľovanie občianstva je vo výlučnom práve každého štátu, ale to neznamená, že si každý štát môže robiť, čo chce. "To aj znamená, že by mali byť braté do úvahy princípy dobrého susedstva a priateľských vzťahov medzi krajinami pri vytváraní politík, ktoré sa týkajú občanov iných štátov," vyjadril sa Vollebaek, ktorý pred akýmkoľvek diplomatickým krokom najprv preštuduje znenie prijatého maďarského zákona.

Ako naznačil Vollebaek, podobným legislatívnym postupom, ako je prijímanie kontroverzného maďarského zákona, by mala predchádzať bilaterálna konzultácia. "Bilaterálne konzultácie sú v takýchto prípadoch odporúčané. Toto platí najmä pre Maďarsko a Slovensko, ktorí sú partneri v EÚ i NATO a ktorí podpísali bilaterálne zmluvy," tvrdil Vollebaek, ktorý tak zopakoval tézy z dokumentu OBSE pod názvom Bolzánske odporúčania k národnostným menšinám v medzištátnych vzťahoch.

Konečná verzia maďarskej legislatívy o občianstve s novelou, ktorá by zjednodušovala udelenie občianstva Maďarom žijúcim v susedných krajinách, by mohla byť známa už v stredu (26. 5.), kedy o nej bude zrejme hlasovať maďarský parlament.