Alexander Dubček je známa osobnosť československých dejín. Počas revolúcie o ňom hnutie Občianske fórum (OF) uvažovalo ako o budúcom prezidentovi. Nakoniec nominovali Václava Havla, ktorý predstavoval novú krv. Dubček sa však po rokoch tiež vrátil do politiky. Najskôr sa objavoval na demonštráciách, potom bol OF a Verejnosťou proti násiliu (VPN) navrhnutý do funkcie predsedu Federálneho zhromaždenia ČSFR.

Zvolený bol 28. decembra 1989, deň predtým, ako bol Havel zvolený za prezidenta. Vo funkcii zostal až do roku 1992, keď zomrel. Dubček bol v čase revolúcie populárny pre politiku, ktorú robil 20 rokov predtým. Bol zástancom reformného hnutia v KSČ, ktorého činnosť vyústila do Pražskej jari. Práve snaha o reformy mali za dôsledok inváziu sovietskych vojsk v lete 1968.

 

Dubčeka vtedy označili za problematického a vyhnali ho do „domáceho exilu“. Politickú činnosť mu zakázali. Zamestnaný bol v Západoslovenských štátnych lesoch, pričom bol neustále pod dohľadom tajnej polície. Tieto udalosti urobili v očiach verejnosti z Dubčeka martýra režimu a zabezpečili mu obrovskú popularitu. Zomrel 7. novembra 1992 po autohavárii. Vladimír Mečiar pochádza zo stredného Slovenska.

1990: Keď sa Dubček objavil na Námestí SNP, vždy ho obkolesil dav fanúšikov.
1990: Keď sa Dubček objavil na Námestí SNP, vždy ho obkolesil dav fanúšikov.
Zdroj: tasr