Zavedenie lacného bankového účtu pre všetkých získalo aj podpis prezidenta Andreja Kisku. Ten vo štvrtok podpísal novelu zákona o platobných službách, ktorou sa mení aj zákon o bankách. Výška poplatku za základný balík služieb, teda spomínaný lacný účet pre všetkých, by mala byť podľa vykonávacieho predpisu rezortu financií najviac tri eurá mesačne.

Cieľom je zaviesť platobný účet so základnými funkciami pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva. Podmienka pre jeho poskytnutie je, že mesačný príjem klienta nebude vyšší ako 400 eur. Kategória ľudí s vyššími príjmami bude mať nárok na vedenie takéhoto účtu za poplatok tri eurá.

Zjednodušenie

Spotrebiteľom sa má zjednodušiť aj presun platobných účtov zavedením záväzných pravidiel. Jedným z faktorov zotrvačnosti klientov pri jednom konkrétnom poskytovateľovi platobných služieb je podľa rezortu financií predpokladaná komplikovanosť a nejasnosť jednotlivých krokov presunu platobného účtu.

Zmena začne novým rokom

Novela by ako celok mala účinnosť nadobudnúť 1. januára 2016 okrem niektorých ustanovení, ktorých účinnosť sa navrhuje od 1. júla 2016. Prezident podpísal aj novelu zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu. Novelou sa mení napríklad aj zákon o bankách, zákon o cenných papieroch a investičných službách či zákon o dani z príjmov.

Novela totiž preberá európsku smernicu o transparentnosti. Jej zvýšenie na kapitálovom trhu má prispieť aj k dlhodobému cieľu Európskej komisie posilniť finančnú stabilitu. Posledným zákonom z dielne rezortu financií, ktorý vo štvrtok prezident podpísal, bol parlamentom schválený zákon o štatutárnom audite, ktorým sa transponuje európska smernica.