1. Obmedziť mobilitu mimo bydliska na nevyhnutnú mieru. Ide o dochádzanie do. práce, zabezpečenie základných životných potrieb (zabezpečenie potravín, hygieny, liečiv, domácej sociálnej starostlivosti, zaopatrenia chorých a zomierajúcich), nevyhnutná návšteva zdravotníckeho zariadenia.

2. Na postihnutom území okresov je vyhlásený núdzový stav týkajúci sa štátnych poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorý sa plánuje na najbližšom rokovaní vlády SR rozšíriť. Týkať sa bude štátnych aj súkromných nemocníc, záchraniek, všetkých poskytovateľov dopravnej zdravotnej služby, všetkých právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré ma jÚDZS, súdnolekárskych a patologických pracovísk, pohrebných služieb, Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR, všetkých regionálnych úradov verejného zdravotníctva a Úradu verejného zdravotníctva SR.

3. S platnosťou od 16. marca 2020 boli upravené aj výnimky na prevádzku pre: pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória, autoservisy, pneuservisy a odťahové služby. Taxi služby môžu vykonávať iba prepravu vecí a tovaru a otvorené môžu zostať práčovne a čistiarne odevov.

4. Od 16. marca 2020 platí pre všetky osoby, ktoré sa ako zorganizované skupiny vrátili a vrátia z postihnutých oblastí zahraničia na územie SR alebo o repatriácii ktorých na územie SR sa rozhodne, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených Ministerstvom vnútra SR na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky COVID-19. Po zistení negatívneho výsledku budú môcť odísť domov, kde budú musieť dokončiť karanténu tak, aby to bolo celkovo 14 dní.

Vydané bolo odporúčanie zákazu vstupu do prostriedkov hromadnej dopravy a verejných priestorov bez prekrytia dýchacích ciest (respirátor, rúško, šál, šatka, atď.) pre prevádzkovateľov dopravy a samosprávy ako opatrenie sebaochrany obyvateľstva