Výbor OSN proti mučeniu nás kritizuje za konanie voči Rómom, Slovensku dal viaceré odporúčania, ktoré sa týkajú aj nadmerného používania sily zo strany polície voči Rómom či nedobrovoľnej sterilizácie rómskych žien.

Členovia výboru OSN sa zaujímali okrem iného o situáciu Rómov, predovšetkým o policajné zásahy v rómskych osadách, vzdelávanie rómskych detí, fungovanie rómskych občianskych hliadok a vyšetrovanie sterilizácií rómskych žien.

Prípad v Moldave vyvolal kritiku

Výbor OSN proti mučeniu kritizuje Slovensko aj za nadmernú silu použitú políciou voči Rómom.

Zdroj: Screenshot YouTube.com

A to tým, že neboli vznesené žiadne obvinenia proti policajtom, ktorí sa 19. júna 2013 zúčastnili na zásahu v rómskej osade Moldava nad Bodvou, ktorý mal za následok zatknutie 15 osôb, s ktorými sa údajne počas zatýkania a následného zadržania zo strany polície veľmi zle zaobchádzalo," píše sa v materiáli.

Aké to bude mať dôsledky?

Slovensko by malo na nápravu skutočností, ktoré sa nachádzajú v správe pre Slovensko, spraviť viaceré kroky:

Ombudsmanka: Rôzne postoje k zásahu v Moldave nad Bodvou komentovať nebudem

- Vykonať urýchlené, nestranné, dôkladné a efektívne vyšetrovanie všetkých obvinení z neprimeraného použitia sily vrátane mučenia a zlého zaobchádzania zo strany polície

- Zabezpečiť, aby osoby podozrivé zo spáchania týchto činov boli v priebehu vyšetrovania okamžite suspendované a aby sa zároveň dodržiavala zásada prezumpcie neviny.

- Výbor žiada informácie o počte takýchto prípadov, ktoré boli vyšetrované, v členení podľa veku, pohlavia, etnického pôvodu alebo štátnej príslušnosti obetí.

- Žiada informácie o počte páchateľov, stíhaných za skutky mučenia a zlého zaobchádzania a informácie o trestoch uložených tým, ktorí boli uznaní za vinných.

- Okamžité, nestranné a efektívne vyšetrenie všetkých obvinení z nedobrovoľnej sterilizácie a poskytnutie obetiam spravodlivé a primerané odškodnenie. "Zdravotnícky personál, ktorý vykonal sterilizáciu bez slobodného, plného a informovaného súhlasu, by mal byť trestne zodpovedný, stíhaný a trestaný. Zdravotníci by tiež mali byť vyškolení o vhodných prostriedkoch, ako získať slobodný a informovaný súhlas od žien, ktoré podstupujú sterilizáciu. Všetky písomné materiály týkajúce sa sterilizácie by mali byť preložené do rómskeho jazyka a do ďalších príslušných jazykov," informuje materiál.

Sterilizácie rómiek

Ministerstvo zdravotníctva v prípadoch nepovolených sterilizácií argumentuje, že v snahe podporiť a zabezpečiť zrozumiteľnosť informovaného súhlasu pred sterilizáciou vypracovalo vyhlášku, ktorá určuje podrobnosti o poučení. Tá obsahuje tiež vzory informovaného súhlasu v štátnom jazyku i v jazykoch národnostných menšín vrátane rómskeho.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú takisto povinní dodržiavať povinnosti, ktoré im ustanovuje zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. "Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v problematike sterilizácie prebieha systematicky aj v rámci prípravy na výkon príslušných zdravotníckych povolaní, ako aj ďalšieho vzdelávania v príslušných špecializovaných študijných programoch," uvádza ministerstvo zdravotníctva.

OSN nám dalo termín!

Výbor ocenil aj pokrok v oblasti boja proti domácemu násiliu. Výbor OSN očakáva, že odporúčaniami sa bude štát zaoberať a prijme opatrenia na ich splnenie.

Slovensko má do 14. augusta 2016 poslať výboru informácie o aplikovaní odporúčaní, ktoré sa týkajú zabezpečenia základných právnych záruk, poskytnutia údajov o vyšetrovaní prípadov neprimeraného použitia sily, vykonania vyšetrovaní prípadov neprimeraného použitia sily a uskutočnenia verejného vyhlásenia o tzv. nulovej tolerancii voči použitiu neprimeranej sily.