V rebríčku podľa zadĺženosti nasledujú trnavský (40 % bežných príjmov) a bratislavský VÚC (33 %). Najlepší stav sa zaznamenal v nitrianskom VÚC (19 %). Napriek tomu, že všetky VÚC plnili ku koncu roka 2015 zákonom stanovené kritérium na celkový dlh, zadĺženie Trenčianskeho a Trnavského kraja možno podľa analýzy považovať za relatívne vysoké – prvé sankčné pásmo dlhovej brzdy samospráv totiž začína pri zadlžení na úrovni 50 %.

Kotlebovci narobili Slovensku riadnu hanbu. Už nás riešia aj svetové médiá

Dva z týchto troch krajov však boli iba malými hriešnikmi, keď zaznamenali relatívne nízke hodnoty (menej ako 0,04 %). Jedná sa o Košický a Prešovský kraj. Vyššiu hodnotu zaznamenal iba Banskobystrický kraj (1,15 %). "Celkovo možno konštatovať, že kraje pokračujú v trende z posledných rokov, keď sa im darí zlepšovať výsledky vo väčšine ukazovateľov," uviedol INEKO. Krajom sa darí vytvárať a zlepšovať prebytky na svojich bežných účtoch – vlani boli prebytky vôbec najvyššie za posledných desať rokov.

Podľa analýzy INEKO má najhoršie finančné zdravie banskobystrický kraj.
Zdroj: Eva Štenclová

Tešili sa predčasne? Poslancom sa dvojmesačné prázdniny môžu skrátiť

Vďaka takýmto prebytkom rastie pre kraje aj priestor pre zvyšovanie investícií. "Pozitívny vývoj sme zaznamenali aj pri ďalších kľúčových ukazovateľoch. Vďaka tomu dokázali všetky kraje, s výnimkou jedného, zvýšiť svoje ohodnotenie finančného zdravia. Nepodarilo sa to iba Prešovskému kraju," konštatoval INEKO.   

Podľa analýzy INEKO si vedúcu pozíciu obhájil Nitriansky kraj, jeho hodnotenie stúplo z plus 5,16 na plus 5,27. Naďalej je jediným krajom s hodnotením nad plus 5 (výborné finančné zdravie). Naopak, najhoršie finančné zdravie má Banskobystrický kraj, ktorý dosiahol skóre plus 3,78, čo ho zaraďuje do kategórie dostatočného finančného zdravia, kde hrozí nižšia finančná stabilita a potenciálne problémy do budúcnosti.