Definitívnu bodku za kauzou urobili členovia komisie po tom, ako im minister práce Ján Richter odporučil zariadenie zatvoriť. “Akreditačná komisia MPSVR SR odporučila ministerstvu zrušiť akreditáciu resocializačnému stredisku Čistý deň,” potvrdila po zasadnutí komisie Daniela Rodinová z tlačového odboru ministerstva práce. Nové konanie voči Čistému dňu spustil samotný minister Ján Richter, ktorý vyhovel protestu generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára.

Komisii predložil nové fakty, ktoré jej členovia zvážili a rozhodli o zrušení akreditácie. Podľa Akreditačnej komisie nové skutočnosti okolo zariadenia naplnili všetky predpoklady na odňatie akreditácie.

“Podľa komisie existuje odôvodnená hrozba, že môže byť ohrozený život a zdravie dieťaťa, jeho priaznivý psychický, fyzický a sociálny vývin, ale aj odôvodnená obava, že resocializačný program v RS Čistý deň neplní zákonný účel,” znie odôvodnenie komisie.

Krk čistému dňu definitívne zlomilo obvinenie bývalého terapeuta, ktorý mal mať sexuálny pomer s jednou z chovankýň centra. Pri rozhodovaní svoje zohral aj samotný protest Čižnára, ktorému sa nepáčil pôvodný postup Richtera.

“MPSVR SR opakovane zdôrazňovalo, že ponechanie akreditácie resocializačnému stredisku Čistý deň je podmienečné a ak orgány činné v trestnom konaní zistia nové zásadné skutočnosti, ministerstvo bude na ne okamžite reagovať,” uviedlo ministerstvo. Zariadenia zatvoria po doručení rozhodnutia štatutárom Čistého dňa. Následne budú klienti, ktorí v súčasnosti žijú v Galante, premiestnení do iných resocializačných centier.

Čítajte viac