V kategórii sestra a pôrodná asistentka v praxi ocenila komora 14 sestier a jednu pôrodnú asistentku. V kategórii sestra a pôrodná asistentka - manažér ich ocenili deväť. Tri sestry získali Biele srdce v kategórii sestra a pôrodná asistentka - pedagóg.

Záštitu nad podujatím prevzala prezidentka Zuzana Čaputová. Tá v piatok ocenené sestry prijala v Prezidentskom paláci. Vyjadrila im plnú podporu v snahe dosiahnuť lepšie pracovné podmienky.

Celosvetový symbol sestier biele srdce bol oficiálne zvolený v roku 1999 pri príležitosti 100. výročia založenia Medzinárodnej rady sestier. Tvar srdca je prejavom humánnej komunikácie a pomoci a súčasne miestom, odkiaľ pramení kvalita ošetrovateľskej starostlivosti. Biela farba srdca symbolizuje jeho nositeľom prelínanie sa všetkých farieb, ktoré svet pozná, tak ako sestra prijíma všetkých ľudí sveta.