Hlave štátu najnovšie v žalúdku leží štátna cena Jozefa Miloslava Hurbana a štátna cena Alexandra Dubčeka. Tie má podľa zákona, ktorý na jeseň schválil parlament, udeľovať vláda, respektíve predseda parlamentu. To sa však nepozdáva Andrejovi Kiskovi. Na Ústavný súd preto podal návrh na začatie konania o súlade zákona s Ústavou.

„V Ústave Slovenskej republiky sa píše, že prezident ako jediný ústavný orgán udeľuje vyznamenania, ak na to nesplnomocní iný orgán. Z tohto výlučného oprávnenia hlavy štátu vyplýva, že bez splnomocnenia prezidenta nie je možné, aby iný ústavný orgán Slovenskej republiky udeľoval vyznamenania, alebo im formálne a obsahovo rovnocenné ocenenia, za aké treba považovať aj štátne ceny,“ uvádza prezidentský palác s tým, že prezident žiaden orgán na udeľovanie štátneho vyznamenania neoprávnil.

Kiska už raz zákon o štátnych cenách odmietol podpísať. Poslanci však jeho veto vtedy prelomili. „Národná rada SR prijatím zákona o štátnych cenách narušila výlučnú ústavnú kompetenciu prezidenta a oslabila tak jeho postavenie pri udeľovaní vyznamenaní, pretože rozdelila ich udeľovanie, aj keď pod názvom „štátna cena“, medzi tri ústavné inštitúcie,“ sťažujú sa.

Cenu Jozefa Miloslava Hurbana má udeľovať predseda parlamentu 1. septembra, štátnu cenu Alexandra Dubčeka zasa vláda 1. mája. Za štátne ceny od predsedu parlamentu a vlády dostanú ocenení aj finančnú odmenu, a to 25-násobok priemernej mesačnej mzdy.

Prečítajte si ďalšie zaujímavé články: