Za cestami po slovenských školách je ďalšie z opatrení, ktoré by mohlo znamenať, že sa žiaci materských a základných škôl vrátia do svojich lavíc už v nasledujúcich týždňoch. Túto možnosť verejnosti predstavil práve hlavný hygienik Ján Mikas. Prebral ju však dostatočne aj s vedúcim rezortu?

Čo trápi školstvo

Branislav Gröhling má vo svojom rezorte momentálne starostí viac než dosť. Pandémia vírusu COVID-19 odhalila dlhodobo zanedbávané problémy, ale aj nepripravenosť školstva na krízové situácie. Milióny, ktoré boli v minulosti vynaložené na  informatizáciu vzdelávania, sa ukázali zbytočné, nakoľko sa väčšina projektov ukázala ako nefunkčná. Súčasnému ministrovi sa podarilo situáciu vyriešiť aspoň čiastočne vďaka portálu Učíme na diaľku. Po mierne rozpačitom úvode, kedy portál dispononoval len oficiálnymi informáciami pre rodičov a pedagógov, na ňom dnes nájdete aj študijné materiály aj v jazyku menšín. 

Ďalším z veľkých problémov je aj prestarnutosť pedagogického zboru na slovenských školách. Väčšina učiteľov v školstve je v dôchodkovom veku, pretože podľa kritikov finančne slabo ohodnotená a mimoriadne náročná práca je pre mladých ľudí málo atraktívna. To, že sú títo učitelia súčasťou ohrozenej skupiny, momentálnu situáciu nijako nezjednodušuje. Situáciu určite nepochybne skomplikuje aj fakt, že najmä v materských školách sa pedagógovia vyhnú priamemu kontaktu s deťmi len  ťažko. 

Rýchla prehliadka škôl 

V sprievode primátora Petra Bročku navštívil základné školy na ulici Maxima Gorkého a Andreja Kubinu a s predsedom Trnavského samosprávneho kraja Jozefom Viskupičom aj obchodnú akadémiu. Medzi školami sa s primátorom presúvali na bicykloch. Pre ministra školstva sa v súčasnej situácii stalo prioritou komunikovať s pedagógmi, riaditeľmi a školami, ktorých sa návrat detí dotkne najviac.  Vyjadril sa, že práve podnety ľudí z praxe a z regiónov chce využiť pri rozhodovaní o podobe pokračovania školského roka.

"Navštívime za týmto účelom všetky kraje, aby sme vyslovili aj naše očakávania a možnosti, ako by sa malo zrealizovať možné otvorenie jednotlivých častí školstva," uviedol minister s tým, že potrebujú na rozhodnutie súčinnosť jednotlivých zložiek rezortu. Poznatky z návštev do budúceho pondelka vyhodnotia a ďalší týždeň až dva budú potrebovať školy na to, aby sa dokázali pripraviť. "Usmernenie sa už začína tvoriť, aby sme, keď to bude aktuálne, vedeli poslať podrobný pokyn zriaďovateľom," povedal.

"V prípade otvorenia materských škôl, kde budú nastavené kritériá menších skupín detí, podľa mňa pravdepodobné," reagoval na tlačovej konferencii. Zároveň však priznal, že v prípade materských škôl zrejme nebude možné uspokojiť všetkých rodičov.  Na prvom stupni základných škôl by kapacitný problém nemal nastať. Osobná účasť na vyučovaní by mala byť na báze dobrovoľnosti a týkať by sa to mohlo aj učiteľov.

To, ako sa bude situácia ďalej vyvíjať a aké presné kritériá budú nastavené, zatiaľ minister odpovedať nevedel. Záhadou zatiaľ zostáva aj to, v akej podobe a kedy sa budú odovzdávať vysvedčenia. Do pondelka tak nad chodom školstva zostávajú visieť zásadné otázniky.

Fotografie zo stretnutia so školami nájdete v našej galérii