"Chápem, že odborná, ale aj verejnosť vôbec očakáva exemplárne odsúdenie za takýto brutálny trestný čin, ktorý napokon súvisí aj s právnym štátom, so slobodou prejavu, s prístupom k informáciám, s tým, aby sa novinár nebál písať. Na druhej strane, pre ten naozajstný právny štát považujem za veľmi dôležité, aby boli odsúdení tí, pri ktorých je to jednoznačné a sudca to vie urobiť s pokojným svedomím a vedomím," napísala ministerka Kolíková.

"Vnímam, že v tomto je to aj enormný náklad pre sudcov, aby ostali nezávislí, nestranní, ale zároveň strávili ten obrovský tlak, ktorý tu na nich je a ktorý je prirodzený," dodala s tým, že na konci dňa bude veľmi dôležité, aby sme všetci dobre rozumeli, prečo súd rozhodol tak alebo onak. To považuje za ten absolútne najpodstatnejší kľúč k tomu, ak chceme hovoriť o právnom štáte a o dôvere v jeho inštitúcie.

"Od Najvyššieho súdu SR teraz môžeme v zásade očakávať, že buď potvrdí rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu, alebo mu túto vec vráti a tých dôvodov na to môže byť viac," informovala Kolíková. Podľa jej slov, ak by aj došlo ku konečnému rozhodnutiu, faktom je, že je tu ešte mimoriadny opravný prostriedok, tzv. dovolanie. Ako ministerka spravodlivosti má oprávnenie prostredníctvom neho istým spôsobom takéto konečné rozhodnutie zvrátiť.

"Určite je v každej jednej veci dôležité, aby minister spravodlivosti veľmi citlivo pristupoval k tomuto svojmu oprávneniu. V zásade to má urobiť vtedy, ak vidí, že po tom, čo sa oboznámil s obsahom spisu, by očakával zásadne iné rozhodnutie. Ak by som k takémuto záveru došla, dané oprávnenie by som využila," zakončila status.

Prečítajte si tiež: