Stavba továrne pobúrila obyvateľov Malaciek, ktorí sa o jej existencii dozvedeli iba z médií. Celý objekt sa totiž stavia v utajenom režime. Rozhodol o tom investor stavby – Správa štátnych hmotných rezerv. Stavba bola kontroverzná nielen pre utajenie, ale aj preto, že neprešla procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktorý je v odbornej brandži známy pod skratkou EIA. Dnes sa zdá, že sa ľady pohli. Prednostka obvodného úradu životného prostredia Patrícia Hanzová podáva podnet na stavebný úrad, aby stavbu zastavil. Problémom je práve EIA, ktorú spomínaný utajený objekt nemá.

Podľa poslanca Ľubomíra Galka, ktorý Malacky včera navštívil, sa dokonca úrad životného prostredia rozhodoval na základe nepravdivých informácií. Správy o možnom zastavení výstavby uvítala aj Lucia Vidanová zo združenia Ľudia pre Malacky. Tá vo svojich článkoch na internete upozornila aj na to, že štát plánoval továreň pôvodne stavať v Šarišských Michaľanoch, kde mohol získať pozemky za symbolické jedno euro a mal vybavený aj doklad EIA.

Ozvena platinovej kauzy

Nakoniec sa však rozhodol pre Malacky, kde kúpil pozemky od súkromnej spoločnosti LUGO za 454-tisíc eur. Spoločnosť LUGO je prostredníctvom osoby Erika Križana prepojená na spoločnosť Eurovalley. V tej v rokoch 2005 – 2006 okrem iných pôsobil aj Juraj Lettrich, ktorého meno rezonovalo počas kauzy predaja platinových sitiek. Lettrich bol vtedy šéfom služobného úradu Štátnych hmotných rezerv – investora malackej stavby.