Procházka sa na úvod svojho vystúpenia ospravedlnil za to, že rokovanie Rady KDH 9. júna v Dolnom Kubíne opustil predčasne. Zároveň zdôraznil, že ani v prípade, že by bol jeho návrh na zmenu stanov schválený jednohlasne, nebude kandidovať na  funkciu predsedu, ani podpredsedu KDH.

"Sleduje jeden - jediný cieľ. Stmeliť a koncentrovať tvorbu politiky KDH tak, aby bola čo najefektívnejšia a najúspešnejšia. Návrh nie je namierený proti nikomu," zdôraznil na margo svojho návrhu Procházka.

Prijatie navrhovanej zmeny by viedlo k posilneniu váhy regiónov vo vedení KDH. "Ak by bola schválená, úplne zredukuje priestor pre zbytočné súťaženie a  rivality medzi regiónmi," dodal poslanec a požiadal delegátov o  zaradenie tohto bodu do programu dnešného rokovania. Delegáti mu napokon vyhoveli, návrh na zaradenie bodu do programu však prešiel len najtesnejšou nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov.

Na schválenie zmeny stanov je však potrebný súhlas dvoch tretín prítomných delegátov. Ak by teda hlasovanie o samotnom návrhu dopadlo podobne, ako hlasovanie o zaradení tohto bodu do programu rokovania, zmena stanov by schválená nebola.