Ústavný súd SR na neverejnom zasadnutí, ktoré sa konalo v stredu, rozhodol vo veci týkajúcej sa ústavnosti legislatívy o povinnom očkovaní.

Nevyhovel pritom návrhu Krajského súdu v Nitre na vyslovenie nesúladu ústavy s príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR určujúcej podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení.

Oproti predchádzajúcemu stavu sa tak rozhodnutím ÚS SR nič nemení a pravidelné očkovanie detí ostáva povinné.

Podnet na ÚS SR vzišiel z nitrianskeho krajského súdu ešte 17. júna 2013 vzhľadom na prípad mamičky, ktorá dostala 100-eurovu pokutu za to, že nedala svoje dieťa zaočkovať. Na súde žiadala rozhodnutie o sankcii zrušiť.

Pozor na pokuty

Pravidelné povinné očkovanie detí v SR sa vykonáva proti desiatim infekciám, a to proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, vírusovej hepatitíde typu B, hemofilovým invazívnym infekciám, pneumokokovým invazívnym infekciám, osýpkam, príušniciam a rubeole.

Tieto očkovania sú zo zákona povinné. Pokiaľ rodičia nedajú svoje dieťa zaočkovať, hrozí im pokuta 331 eur.