S hlbokým zármutkom a pobúrením sme prijali informáciu o brutálnej vražde novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky, pravdepodobne z dôvodu výkonu jeho profesionálnej práce pri odkrývaní korupčných káuz a daňových podvodov. Ak sa spoločnosť a štátne orgány nespamätajú, bude mať tento strašný skutok efekt výstrahy pre ostatných novinárov či občanov. Môže mať vážny dopad na slobodu slova a novinársku prácu. Zostáva len nádej, že rovnako silný bude mobilizačný efekt, ktorý povedie k vyšetreniu všetkých káuz, vrátane tých, ktoré rozpracoval Ján Kuciak. Zostáva len povzbudiť k vytrvaniu a v aktivite všetkých novinárov a občanov, ktorí sa zasadzujú za presadzovanie právneho štátu, dodržiavajúc princíp, ktorý je pre prácu novinára najťažší – hľadanie faktov a odhaľovanie pravdy. Zostáva len veriť, že právo na slobodu slova, právo na ochranu súkromia a osobnosti nebudú musieť byť činmi hrdinstva a obete, dokonca tej najväčšej, ale normálnej každodennej profesionálnej práce. Zostáva výzva konať, aby sa takýto skutok už nikdy nemohol zopakovať. Česť jeho pamiatke

Za PEVŠ, n.o. za Fakultu masmédií PEVŠ, n.o. rektor Juraj Štern dekanka Iveta Radičová