On sa však rozhodol pre iný odbor a na jeho dvere pacienti neklopú, naopak, obchádzajú ho veľkým oblúkom. A predsa na výsledok jeho práce čakajú s veľkým strachom. Profesor Lukáš Plank zaviedol na Slovensku diagnostiku, bez ktorej by sa pacienti nemohli dostať k cielenej a úspešnej onkologickej liečbe.

„Náplňou práce patológa dnes nie sú, ako sa v laickej verejnosti usudzuje, pitvy zomretých, ale vyšetrovanie buniek a tkanív pacientov, ktorí na výsledok svojej histológie niekedy s obavou čakajú,“ hovorí Lukáš Plank, ktorý má patológiu aj ako svoje hoby a miluje hodiny strávené pri mikroskope. A práve tým pomáha svojim kolegom onkológom, aby pacientom ušili liečbu na mieru. To je trend, ktorý už roky presadzuje každá vyspelá krajina. Lieky sú. Na to, aby sa k nim pacient dostal, však potrebuje onkológ vedieť, s akým typom a podtypmi onkologického nádoru má do činenia.

Príkladom je karcinóm prsníka. Ak patológ zistí, že nádor obsahuje špeciálny receptor, ktorý zvyšuje jeho agresivitu, onkológ nezostane len pri liečbe chemoterapiou a rádioterapiou, ale pacient dostane špeciálny liek, ktorý sa dokáže na receptory viazať a ničiť nádor cielenejšie. Túto a mnohé ďalšie metódy diagnostiky zaviedol a koordinuje na Slovensku profesor Plank. Patológia sa mu páči pre mnohorakosť: „Musíme byť dobre medicínsky vzdelaní, aby sme boli dobrými partnermi internistovi, chirurgovi, gynekológovi, detskému lekárovi a mnohým ďalším odborníkom, ktorí nám posielajú vzorky od svojich pacientov na stanovenie diagnózy.“ V tíme profesora Planka sú rešpektovaní a špičkoví slovenskí odborníci.

Spolu so špecialistami v Európe v súčasnosti skúmajú ochorenia kostnej drene a krvi, aby sa pacienti mohli opäť dostať k cielenejšej liečbe. Lukáš Plank má na Slovensku trinásť významných pozícií a funkcií v správnych a vo vedeckých radách a je prednostom Ústavu patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Martine. Napísal sedem vedeckých monografií, štyri učebnice pre študentov a má zrejme rekordný počet citácií v literatúre.

Miluje mikroskop

Lukáš Plank je ženatý a zároveň hrdý otec dvoch dospelých dcér Júlie a Lucie. Najradšej relaxuje pri mikroskope a v prírode. Obľubuje stolný tenis s priateľmi a jeho medicínskym príkladom je Karl Lennert, ktorý založil modernú európsku hematopatológiu.