Luxusné podmienky schválila Národná banka Slovenska ešte v decembri 2014 ako pracovný predpis. Denník Plus JEDEN DEŇ ho má k dispozícii. Podpísaný pod ním je samotný Makúch. Z pracovného predpisu vyplýva, že služobnú cestu si Makúch ako guvernér schvaľuje sám. Okrem spomínaných lukratívnych leteniek má šéf NBS nárok aj na exkluzívne ubytovanie. Podľa internej smernice sa môže na pracovných cestách Makúch ubytovať ako celebrita svetového formátu.

Na hotel má totiž guvernér neobmedzený finančný limit, a to vo všetkých kútoch sveta. Jeho zamestnanci sa však pri výbere ubytovania musia pozerať aj na ceny, pretože im banka schválila presné finančné limity. Podľa predpisu si môžu napríklad v európskych mestách objednať ubytovanie v hoteli maximálne za 170 eur na noc. Neobmedzenú sumu má okrem guvernéra aj viceguvernér.

Zaujímavé sú aj náhrady za stravu a vreckové, ktoré NBS guvernérovi pri zahraničných cestách poskytne. Makúch má nárok na zvýšenie stravného a vreckového, teda takzvaných diét, až o 150 percent. Pritom zamestnancom prislúcha iba o 10 percent viac. „Zahraničné pracovné cesty guvernéra a viceguvernéra NBS vrátanie ubytovania a leteniek sú upravené tak, aby bola zabezpečená flexibilita vzhľadom na operatívne zmeny v ich programoch,“ uviedla hovorkyňa NBS Martina Solčányiová.

NBS navyše tvrdí, že Makúch letenky prvej triedy nevyužíva. Podľa zákona o NBS je funkcia guvernéra verejnou funkciou. Vzťahuje sa teda na neho aj ústavný zákon na ochranu verejného záujmu, podľa ktorého verejný funkcionár nesmie uprednostniť osobné záujmy pred tými verejnými. „Osobný záujem na účely tohto zákona je taký záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech verejnému funkcionárovi alebo jemu blízkym osobám,“ uvádza zákon.

To, či je správanie Makúcha vo funkcii guvernéra NBS v súlade s verejnými záujmami, bude musieť posúdiť parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. Podľa našich informácií predseda výboru Martin Poliačik by mal v týchto dňoch dostať podnet na začatie konania proti Jozefovi Makúchovi. Ak poslanci rozhodnú v jeho neprospech, guvernér bude musieť zaplatiť mastnú pokutu.

Kto je Jozef Makúch

  • Narodil sa 26. augusta 1953
  • Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave
  • Pôsobil ako vysokoškolský pedagóg
  • Od 1. 1. 1993 do 31. 12. 1996 bol členom Bankovej rady NBS
  • Od 1. januára 2006 bol opäť členom Bankovej rady NBS
  • 12. januára 2010 ho prezident vymenoval za guvernéra NBS
  • Opätovne ho vymenoval na šesť rokov od 12. januára 2015

Národná banka Slovenska

Národná banka Slovenska je nezávislá centrálna banka Slovenska zriadená zákonom. Na základe poverenia vlády zastupuje Slovensko v medzinárodných inštitúciách a na finančných trhoch. Na čele NBS stojí guvernér, ktorého vymenúva prezident na návrh vlády. NBS vedie príjmové a výdavkové účty štátneho rozpočtu a všetky banky v nej musia mať uloženú časť vkladov.

Čo schválil Jozef Makúch

Pre guvernéra

letenky v 1. triede neobmedzený limit na ubytovacie náklady zvýšenie stravného o 150 percent  pracovnú cestu guvernérovi schvaľuje guvernér

Pre zamestnancov

 letenky v ekonomickej triede obmedzený limit na ubytovanie – napr. v Európe – 170 eur/noc zvýšenie stravného o 10 percent