Minister Plavčan sa vás najskôr zbavil, potom ste pre neho predsa len pracovali a nakoniec si vás vybral ako nového riaditeľa Výskumnej agentúry. Prečo práve vás?

Pôsobil som ako zamestnanec na plný úväzok na ministerstve školstva do apríla 2016 ako poradca troch ministrov pre vednú politiku – Čaploviča, Pellegriniho a Draxlera. Keď nastúpil pán Plavčan, tak nemal o moje služby záujem a môj pracovnoprávny vzťah na ministerstve ukončil. Následne nato, keďže som bol jedným z autorov aktuálneho operačného programu a koordinoval som rokovania o ňom s Európskou komisiou, ma volali vyslovene ad hoc k parciálnym veciam, ktoré bolo potrebné komunikovať buď s komisiou, alebo s akademickými inštitúciami. 

VIEME PRVÍ V eurofondovej kauze padlo definitívne rozhodnutie. Takto skončia milióny eur!

Ako si máme vysvetliť, že Peter Plavčan vás vlastne vyhodil a teraz z vás urobil šéfa Výskumnej agentúry?

V letných mesiacoch, keď vypukla kauza, ma oslovili ľudia zo Slovenskej akadémie vied a z univerzít ako človeka, ktorého dlhšie poznali ako nezávislého experta.

Tajné informácie o korupcii? NAKA dáva ruky preč, Danko hovorí o žalobe na Nicholsonovú!

Čím ste si teda získali exministra Plavčana?

V nadväznosti na tieto bilaterálne diskusie nasledovalo stretnutie ministra s rektormi univerzít, predstaviteľmi akadémie vied a so zástupcami zamestnávateľov. Na stretnutie pozvali aj mňa, pretože ma práve oni ministerstvu identifikovali ako vhodného mediátora a koordinátora nových aktivít, ktorému dôverujú. Tu naozaj išlo o obnovenie vzájomnej dôvery medzi ministerstvom a relevantnými inštitúciami, ktorá bola značne narušená.

Harabin si skočil do vlasov s generálnym prokurátorom: Je to schizofrenik!

 Stretnutie som odborne koordinoval. Dospeli sme k štyrom bodom, ktoré sme predstavili na tlačovej konferencii. Následne nato, s istým časovým odstupom, ma oslovil minister, či by som nemal záujem nastaviť celý systém nanovo a postaviť sa na čelo Výskumnej agentúry. Vzhľadom na aktuálnu situáciu to však bolo pre mňa mimoriadne ťažké rozhodovanie.

Prečo ste sa zúčastnili na tlačovej konferencii a obhajovali kroky exministra školstva Petra Plavčana?

Na tlačovej besede som vystupoval ako vybraný zástupca iniciatívy za otvorenú vedu a odborník, ktorý zodpovedal za prípravu operačného programu Výskum a inovácie 2014 – 2020, ako aj operačného programu Výskum a vývoj v predošlom období 2007 – 2013. Mojím cieľom nebolo nikoho obhajovať a mrzí ma, že sa to takto interpretuje. Chcel som len vysvetliť otázky technického charakteru, keďže sme boli svedkami prílišného laického zjednodušovania problematiky.

Došlo k pochybnému prerozdeleniu eurofondov na základe informácií, ktoré dnes ako riaditeľ agentúry máte?

Pre mňa hlavným a relevantným dôkazom, či došlo, alebo nedošlo k pochybeniu, budú výsledky kontrol, či už zo strany Najvyššieho kontrolného úradu, alebo aj iných kontrolných orgánov. Nebol som pri vyhodnocovaní projektov, nepatril som ani do skupiny hodnotiteľov, ani medzi zamestnancov agentúry či ministerstva, ktorí sa podieľali na celom procese. Z tohto titulu si preto musím počkať na výsledky kontrol. V nadväznosti na ne budem konať.

Veľká strata pre Kisku. Musí dať zbohom tejto žene

Peter Plavčan
Peter Plavčan
Zdroj: Matej Jankovič

Sú známe informácie, ktoré sa nedajú poprieť. Peniaze boli priklepnuté aj firmám, ktoré sa výskumu nikdy nevenovali alebo si výskum pridali do svojho predmetu činnosti krátko pred podaním žiadosti. Projekty hodnotili hodnotitelia, ktorí boli odborníci v iných odboroch.

Medializované informácie považujem za niečo, čo sa musí prešetriť. Predpokladám, že relevantné orgány sa tým zaoberajú. Ak sa tieto informácie potvrdia, budem konať v zmysle záverov týchto šetrení a kontrol.

Národniari sa už rozhodli! Vyhrá Richter ďalšiu bitku s opozíciou?

Čo znamená, že budete konať?

Skúsme oddeliť to, akým spôsobom sa vyrovnáme s výzvami, ktoré boli vyhlásené a následne pozastavené. Druhá vec sú nové opatrenia, ktoré už mám rámcovo prediskutované s partnermi, a predstavím ich v najbližších dňoch aj verejne. Musíme sa začať zaoberať hlavne tým, čo treba spraviť pre vyhlásenie nových výziev. Mojou  úlohou je urýchlene vytvoriť dôveryhodný systém, aby sa situácia z leta nikdy nezopakovala a aby takáto kauza už jednoducho nemohla vzniknúť.

Ak kontrolóri zistia pochybenia, ste pripravený vyvodiť aj personálne dôsledky v agentúre?

Určite áno, výsledky kontrol môžu mať vplyv aj na vnútornú organizáciu agentúry.

A pokiaľ ide o samotné výzvy?

Boli dve výzvy. Jedna na dlhodobý strategický výskum, jej zrušenie som už podpísal, teraz sa čaká na podpis pani ministerky. Ak k nemu dôjde, výzva bude tento týždeň definitívne zrušená. Následne ju vyhlásime znova s novými, transparentnejšími pravidlami. Kým sa neskončia kontroly v druhej výzve na priemyselné výskumno-vývojové centrá, rozoslal som listy všetkým prijímateľom v rámci podpísaných projektov vzhľadom na pozastavenie implementácie.

Odišli už v tejto výzve nejaké peniaze?

Nie, ešte neodišli žiadne peniaze. Bude sa tak môcť stať až po ukončení kontrol. Na základe ich výsledkov a tiež potom, ako bude Európska komisia spokojná s navrhnutými opatreniami.

Ak kontroly ukážu, že niečo nebolo v poriadku?

Na výsledky kontrol nečakáme so založenými rukami. Niekoľko opatrení pripravujeme aj priebežne. Pre mňa je okrem dodržania všetkých platných pravidiel a postupov veľmi dôležité aj to, aký imidž má samotná výzva. To má význam aj pre Európsku komisiu. Po lete je obraz výzvy v očiach verejnosti negatívny, aj preto začnem rokovania s jednotlivými spochybnenými prijímateľmi a ich partnermi a výsledok týchto stretnutí môže byť aj odstúpenie od uzavretých zmlúv z ich strany.

Nehrozia štátu sankcie?

Pokiaľ sa odstúpi od zmluvy dohodou, tak v takom prípade nie.

Ak však nebude druhá strana súhlasiť?

Stále je tu celý rad nástrojov, ktoré nám umožňujú hýbať sa nejakým smerom. Sadneme si s firmou, vysvetlíme si, že ani z pohľadu jej renomé nie je dobré pokračovať v projekte. Po druhé, skoro každý projekt má nejakého univerzitného partnera a ak partner odstúpi, s najväčšou pravdepodobnosťou to bude znamenať koniec projektu. Pokiaľ však firma a najmä univerzita vyhlási, že o projekt stojí a verí jeho kvalite a obsahu, nemám osobne dôvod to spochybňovať z odbornej stránky. V tejto otázke chcem preto aktívne spolupracovať aj s univerzitami.

Na tlačovej konferencii ste ohlásili, že bude vyhlásená špeciálna výzva určená pre univerzity za 80 miliónov eur.

To sa týka toho, aké ďalšie kroky musíme urobiť. V očiach Európskej komisie nie sme momentálne v dobrom svetle a to musíme opraviť aj vyhlásením nových výziev v zmenenom režime. Nepredpokladám, že to stihneme v septembri, ale urobíme všetko pre to, aby to bolo čím skôr. Je potrebné podniknúť niekoľko krokov, ku ktorým sme sa zaviazali dohodou medzi ministerstvom, akadémiou, rektormi a zamestnávateľmi. Na začiatok však musíme komunikovať s Európskou komisiou o témach z jej varovného listu. Kým totiž nevložíme do systému nové prvky, ktoré zabránia opakovaniu tejto situácie, máme zviazané ruky.

To je ale pracovná morálka! Pani poslankyňa, ako ste toto stihli?

Čo to znamená?

Budeme mať stretnutie s Európskou komisiou, ktoré bude ešte v septembri. Všetko vysvetlíme, predstavíme akčný plán jednotlivých opatrení. Keď Komisia povie, že je to pre ňu postačujúce, môžeme pristúpiť k vyhláseniu nových výziev.

Na tlačovej konferencii ste ešte s ministrom Plavčanom hovorili, že zrušíte aktuálny zoznam hodnotiteľov. Už sa tak stalo?

Bude sa to riešiť v najbližších dňoch. Všetky kroky, ktoré ideme robiť, budú v úzkej spolupráci s partnermi a informácie o nich budú v predstihu zverejňované aj na webovej stránke Výskumnej agentúry.

FOTO VNÚTRI Bývalá hovorkyňa KDH má za sebou riadny škandál. Teraz urobila v živote rázny krok!

Akým spôsobom chcete zostaviť nový zoznam hodnotiteľov, aby sa tam dostali naozaj odborníci?

Bude definovaná nová prihláška s presnými a náročnejšími kritériami. Súčasne zriadime komisiu expertov, kde jedného zástupcu bude môcť v prípade záujmu nominovať akadémia vied, jedného univerzity, jedného zamestnávatelia a jedného Centrálny koordinačný orgán. Komisia prelustruje celú prihlášku, a keď sa zhodne, že spĺňa všetky odborné kritériá, až následne ju zaradia do zoznamu. O konkrétnom zložení komisie budeme informovať, aby neskôr nebol dôvod jej členov akýmkoľvek spôsobom spochybňovať.

Richter dnes čelí odvolávaniu. Odborník prehovoril, prečo naňho Fico nedá dopustiť!

EXKLUZÍVNE Koaličná kríza je späť! Lídri hovoria o konci vlády

Takto spolu s Plavčanom vysvetľoval kauzu eurofondy pred novinármi.
Takto spolu s Plavčanom vysvetľoval kauzu eurofondy pred novinármi.
Zdroj: Matej Jankovič

Myslíte si, že vzhľadom na škandalizáciu sa nájdu odborníci, ktorí budú chcieť do toho ísť?

Verím, že áno.

V súvislosti s touto kauzou sa začali objavovať aj informácie o úplatkoch, o ktorých hovorili podnikatelia. Stretli ste sa s tým, pretože ste komunikovali s prijímateľmi?

Nestretol som sa s tým. Neviem si to predstaviť, ako by napríklad univerzita mohla dať niekomu úplatok, pretože musí ako verejná inštitúcia doložiť všetky výdavky.

A podnikatelia?

Nestretol som sa s tým. Ak sa s tým niekto stretol, nech podá trestné oznámenie a budú sa tým zaoberať orgány činné v trestnom konaní. Poskytneme im plnú súčinnosť.

Plánujete vo Výskumnej agentúre aj nejaký interný audit, aby ste vedeli posúdiť jej doterajšie fungovanie?

Vo Výskumnej agentúre v súčasnosti prebieha viacero kontrol, či už zo strany Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, ako aj Riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie. Budú vedieť dostatočne zodpovedať otázky týkajúce sa správnosti nastavenia a fungovania procesov súvisiacich s posudzovaním prijatých projektov. Kontrolné mechanizmy v samotnej agentúre však považujem za veľmi dôležité a budem sa preto snažiť o ich zefektívnenie.

Ako sa chcete brániť tlakom rôznych záujmových skupín?

Rozdielovým princípom oproti minulosti bude maximálna otvorenosť a informovanie o všetkom, čo agentúra robí. Za najdôležitejšie plánované opatrenia považujem nový systém výberu odborných hodnotiteľov a transparentný systém hodnotenia a výberu projektov, ktorého súčasťou budú verejné panelové diskusie aj za účasti hodnotiteľov, v istých prípadoch aj zahraničných.

Okrem zverejňovania mien hodnotiteľov - budú nakoniec známi už počas hodnotenia, keďže sa zúčastnia na panelovej diskusii - budeme hľadať zákonné možnosti na zverejnenie aj finálnych výrokových častí ich hodnotení. Každý podporený projekt bude mať na stránke agentúry zverejnenú tzv. kartu projektu so všetkými aj obsahovými informáciami – na nich už pracujeme a budú v krátkom čase zverejnené.

Prostredníctvom pravidelných rokovaní Rady Výskumnej agentúry budú mať zase zástupcovia akademického sektora, výskumných organizácií, ale aj zamestnávateľov, teda tých, ktorým je podpora určená, priamy dosah na nastavenie jednotlivých výziev. Každé dôležité opatrenie na zvýšenie transparentnosti procesov posudzovania projektov bude zároveň vopred zverejnené na pripomienkovanie zo strany odbornej verejnosti.

Od Európskej komisie sme dostali varovný list. Čo s tým?

S predstaviteľmi Európskej komisie chcem zintenzívniť odbornú komunikáciu. Ešte v septembri by som ich rád oboznámil so spomínaným akčným plánom na odstránenie jednotlivých nedostatkov. Verím, že sa mi podarí ich presvedčiť, že to so zmenami myslíme skutočne vážne. Následne sa budeme Komisiu snažiť priebežne informovať o realizácii nových krokov a pravidelne sa s jej predstaviteľmi stretávať. Mojou snahou je dosiahnuť obnovenie dôvery v procesy rozdeľovania eurofondov na výskum a vývoj v očiach všetkých. Bez toho sa ďalej nepohneme.