Rostas postavil svoju obhajobu na tom, že len citoval našich národných dejateľov. Avšak kontext, do ktorého citácie postavil a to, ako článok vyznel, nieslo známky antisemitizmu. Rostas v článku totiž obviňuje Židov a židovské etnikum za historické i súčasné krivdy na slovenskom a slovanských národoch.

Tibor Eliot Rostas pred súdom.
Zdroj: Karol Farkaš

Podľa obžaloby v máji 2017 zverejnil Tibor Eliot Rostas v časopise článok s názvom Klin Židov medzi Slovanmi, v ktorom uviedol citácie údajných myšlienok rôznych osobností slovenskej histórie, v ktorých vyjadrovali negatívne postoje k židovskej komunite. Podľa prokuratúry tým uvádzal do obehu a rozširoval extrémistické materiály a spáchal takýto čin verejne. Ďalej verejne hanobil skupinu osôb pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, národu alebo pre ich náboženské vyznanie. Zároveň podľa prokuratúry verejne podnecoval k nenávisti voči skupine osôb pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, národu a náboženské vyznanie. Rostasa odsúdil na zaplatenie pokuty 4000 eur. 

Šéfredaktor kontroverzného magazínu citoval okrem iných vyhlásenia Mateja Bela: „V minulých storočiach boli v meste aj Židia, mali dokonca takú veľkú moc, že málo chýbalo, aby neovládli mesto, ktoré celkom vyžmýkali mimoriadne ťažkými úžerami. Zmocnili sa domovov, vinohradov, polí a iných pozemkov, ktoré majitelia zadlžili židovskými peniazmi.“ (1735). K tomu pridal aj citát Jána Kollára: „Žid nazýva iné národy gójmi, to znamená pohani, nečistí, otroci, nepriatelia; nenávidel každého, kto nebol Židom," ale aj Ľudovíta Štúra: "Aby mohli zemianstvo svoj ľud lepšie zdierať a aby tak čím viac vyťažilo v svoj prospech z jeho úbohej kože, využilo v tomto úpadku Židov, ktorým prenajímali jeho majetky. Mukám a utrpeniu ľudu nebolo konca-kraja. Tento cudzí národ, nespojený nijakým putom s naším národom, národ, ktorý zo zásady zavrhoval kresťanstvo, a preto nepoznal lásku k blížnemu, hrozným spôsobom šafáril medzi našimi kmeňmi." (1851).  Rostas v článku tvrdí, že tieto výroky sú naďalej aktuálne.

Video s Rostasovým exkluzívnym vyjadrením po rozsudku nájdete na druhej strane!