Nová legislatíva u našich maďarských susedov zakazuje deťom do 18 rokov akékoľvek materiály, ktoré propagujú homosexualitu alebo zmenu pohlavia. Taktiež zakazuje osvetu na školách týkajúcej sa tejto témy. "SaSka bola odjakživa stranou ľudí s liberálnymi hodnotami," píše strana na sociálnej sieti. 

"Štát by nemal ľuďom diktovať, ako majú žiť, pokiaľ nezasahujú do slobody iných," pokračujú v príspevku na sociálnej sieti. Podľa nich treba podporiť aj lásku medzi ľuďmi rovnakého pohlavia a pripomínajú, že zákazy a obmedzenia nie sú cestou "k slobodnej a otvorenej spoločnosti"

Ako ponožková forma podpory vyzerala, nájdete v galérii

Prečítajte si tiež: