O práci v zahraničí rozmýšľa takmer polovica Slovákov (45 %). Ak už za zárobkami vycestujú, väčšina z nich preferuje návrat na rodnú hrudu do niekoľkých týždňov či mesiacov.  Len každý desiaty Slovák je ochotný zostať pracovať v cudzine dlhšie ako rok. 

Slováci pracujúci v zahraničí: Povedali natvrdo, čo si myslia o návrate domov!

Vyplýva to z medzinárodného prieskumu v 11 krajinách strednej a východnej Európy na vzorke 35 476 respondentov, ktorého výsledky zverejnil portál Profesia.sk.

Neberieme čokoľvek

Zaujímavé zistenie však prichádza, keď sa Slovákov opýtate, akú prácu by boli ochotní v zahraničí robiť. Z prieskumu totiž vyplýva, že Slováci sa už za podradnou robotou do cudziny nehrnú. Akúkoľvek prácu by zobral len každý tretí Slovák (34 %), naopak, až dvaja z troch Slovákov (66 %) by boli ochotní vycestovať výlučne za prácou vo svojom odbore. 

Zdroj: Paylab.com

V porovnaní s ostatnými krajinami strednej a východnej Európy však Slováci nie sú tí, ktorí odchádzajú za prácou do zahraničia najčastejšie. Najväčší záujem pracovať v cudzine majú ľudia z Českej republiky, Srbska, Bosny a Hercegoviny a Poľska.
Zdroj: Paylab.com

Politici konečne dostali rozum: Budeme pracovať len štyri dni v týždni?

Prekvapujúcim zistením je, že zahraničie nevyhľadávajú najmä ľudia z hladových dolín. "Cudzina v oveľa väčšej miere láka skupinu zamestnancov, ktorí vo svojej domovskej krajine zarábajú nadpriemerne – teda patria k lepšie ohodnoteným pracujúcim, ako je priemer v krajine," konštatuje portál Profesia.sk. 

Brusel ustúpil Slovensku: Na pultoch obchodov nastane veľká zmena!

Z tohto pohľadu je práca za hranicami zaujímavá pre kvalifikovaných technických zamestnancov (53 %), nižších a stredných manažérov (54 %), ale aj top manažérov (52 %).

Zdroj: Paylab.com

Práca za hranicami tiež nie je len témou medzi mladými ľuďmi. Samozrejme, ochotu cestovať za prácou do zahraničia najvýraznejšie prejavili mladí ľudia do 34 rokov, z ktorých by možnosť pracovať za hranicami využila viac ako polovica. 

"Avšak aj spomedzi zamestnancov od 35 do 44 rokov (41 %), ako aj v skupine 45 až 55-ročných (36 %) a viac ako 55-ročných (31 %) hlási pomerne veľká časť ľudí ochotu vycestovať za prácou do zahraničia," dodáva Profesia.sk.