"Na implementáciu zmeny však bude potrebná novelizácia príslušnej legislatívy. Predchádzať tomu budú musieť aj intenzívne rokovania so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska ako zriaďovateľmi materských škôl," uviedol pre TASR komunikačný odbor rezortu školstva. Podľa nich realizácia tohto kroku ovplyvní ich rozpočty.

Ravasz uviedol, že povinná predškolská dochádzka sa môže stať realitou už v roku 2019, ak sa potrebné kroky podniknú včas. "Skôr to nie je možné, keďže treba poskytnúť obciam a mestám čas na vytvorenie potrebných kapacít," povedal pre TASR. Chýbajúce kapacity je podľa rezortu školstva možné dobudovať prostredníctvom európskych fondov na ministerstvách vnútra a pôdohospodárstva cez viaceré operačné programy.

Rozšírenie povinnej školskej dochádzky podľa splnomocnenca pomôže najmä deťom zo sociálne slabšieho prostredia.
Rozšírenie povinnej školskej dochádzky podľa splnomocnenca pomôže najmä deťom zo sociálne slabšieho prostredia.
ANKA ŽITNÁ LUČAIOVÁ

Ravasz podotkol, že o prínose povinnej školskej dochádzky sa hovorí už viacero rokov. "Pre deti z vylúčených komunít to znamená veľmi veľa. Konečne im bude poskytnutý priestor, kde sa budú môcť zoznámiť s novým prostredím a nikto od nich ešte nebude vyžadovať žiadne výkony, ako je to v škole. Deti budú nadväzovať nové priateľstvá a naučia sa základným spoločenským návykom," uzavrel splnomocnenec vlády.