Slovenská komora exekútorov (SKE) upozorňuje dôchodcov, že vianočné príspevky k dôchodkom, ktoré tento týždeň schválila Národná rada Slovenskej republiky, nepodliehajú exekúciám.


„Vyplácanie vianočného príspevku upravuje zákon o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku.

Podľa ustanovenia § 1 ods. 1 je tento príspevok definovaný ako štátna sociálna dávka. Na takúto dávku sa exekúcia nevzťahuje,“ uviedol prezident SKE Miroslav Paller.

Doklad o poskytnutí vianočného príspevku

Poslanci parlamentu v diskusii poukázali na konkrétny príklad dôchodcu, voči ktorému je vedená exekúcia, má zablokovaný účet a na tento účet mu zároveň chodí dôchodok spolu s vianočným príspevkom.

„V takejto situácii odporúčame dôchodcom, aby si v Sociálnej poisťovni vyžiadali doklad o poskytnutí vianočného príspevku k dôchodku a  preukázali sa ním súdnemu exekútorovi. Ten následne umožní čerpanie tohto príspevku,“ vysvetlil Paller.

Alternatívou tohto postupu by bolo vyplácanie vianočných príspevkov Sociálnou poisťovňou poštovými poukážkami a nie prevodom na účet.

Ako sa nedostať do exekúcie

Od 1. novembra 2013 musí poberateľovi dôchodku v exekúcii ostať 100 percent sumy životného minima, teda 198,09 eura mesačne. Na každú osobu, ktorú exekvovaný dôchodca vyživuje, sa pripočíta k nezraziteľnej čiastke ďalších 50 percent životného minima, teda 99,04 eur mesačne. Vianočných príspevkov k dôchodkom sa exekúcie netýkajú.

Slovenská komora exekútorov vníma veľmi citlivo situáciu seniorov, ktorí sa pre pôžičky a finančné záväzky bez zodpovedajúceho krytia dostali až do exekúcie. Preto na svojej stránke v sekcii Nebuďte naším klientom poskytuje praktické rady ľuďom, ako sa nedostať do exekúcie.

Občanom v exekúcii zasa poskytuje bezplatnú poradňu, ktorá za rok činnosti pomohla vyše sedemsto ľuďom.