Podľa garanta projektu, bývalého diplomata Jána Dömöka, výchova detí v súčasnosti zaostáva. Rodičia sú pracovne vyťažení a na školách je čoraz viac neodbornosti. Preto občianske združenie Deti v spoločnosti pripravilo kurz pod názvom Večera s diplomatom, v ktorom sa deti zoznámia so zásadami spoločenského správania.

Kurz je určený pre deti od 6 do 10 rokov. „Takéto deti ešte dokážu vstrebať množstvo informácií, osvojiť si rešpekt a zodpovednosť, naučiť sa byť ohľaduplný voči iným,“ povedal Dömök.

Deti dá do laty diplomat
 
BÝVALÝ DIPLOMAT:
Ján Dömök je garantom projektu.
Foto: ROBO HOMOLA

Netradičný kurz bude fungovať už od 5. septembra do 30. júna budúceho roku, každú stredu a štvrtok od 14.30 h do 19.30 h v Správe účelových zariadení ministerstva zahraničných vecí v Bratislave. Za kurz, ktorý trvá celý školský rok, zaplatíte 49 eur.

Čo sa na kurze naučia?

Výchova ratolestí je rozdelená do troch základných častí. Prvá bude zameraná na správanie sa detí medzi svojimi rovesníkmi a v spoločnosti dospelých. V druhej časti odborníci s nimi preberú základné pravidlá etikety pri stolovaní. Posledná, tretia časť bude určená na správanie sa detí na verejnosti, či už na ulici, ihrisku, na pláži, v kine, alebo v mestskej hromadnej doprave. Celý kurz povedú traja skúsení pedagógovia.

Päť základných zásad slušného správania

1. Muž vchádza do reštaurácie ako prvý.
2. Žena vychádza z reštaurácie ako prvá.
3. Papierový obrúsok sa pri stolovaní dáva vľavo.
4. Na stôl pri spoločenskom stolovaní sa nič nekladie.
5. Ak žena vstane od stola, tak muž po jej pravici stane zároveň s ňou.