Organizácia Spojených národov (OSN) na ten istý deň, 22. apríla, vyhlásila v roku 2009 Medzinárodný deň Matky Zeme (International Mother Earth Day). S týmto názvom sa slávi od roku 2010.

Najvzrušujúcejší rok 2015

Na Slovensku sa niekoľko rokov pri príležitosti Dňa Zeme organizovali akcie zamerané najmä na čistenie miest, prírody a vodných tokov. Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) na svojej webovej stránke avizuje, že sa v roku 2015 aktívne zapája do osláv Dňa Zeme.

Internetová stránka earthday.net uviedla, že rok 2015 sa môže stať najvzrušujúcejším rokom v dejinách životného prostredia. V tomto roku sa občania a organizácie odkláňajú od fosílnych palív a vkladajú finančné prostriedky do riešení obnoviteľných zdrojov energií. Na Deň Zeme potrebujeme, by ste sa pripojili k nám a mohli sme tak ukázať svetu nové smerovanie. Je na nás, aby sme viedli, zdôraznili organizátori Dňa Zeme na stránke earthday.net.

Z histórie Dňa Zeme

Svetový deň Zeme vyhlásil v roku 1970 ešte ako Deň Zeme americký senátor Gaylord Anton Nelson (4.6.1916-3.7.2005). Povzbudzoval študentov, aby vypracovali projekty zamerané na ochranu životného prostredia a upozorňovali na potrebu jeho ochrany v prostredí, v ktorom sa pohybovali.

Študenti Stanfordovej univerzity v Kalifornii prvý raz zorganizovali Deň Zeme v roku 1970 formou protestného happeningu; koordinátorom podujatia bol Denis Hayes. Podľa jedného zo zdrojov sa na ňom zúčastnilo 20 miliónov ľudí.

Najmä ľudia citlivo reagujúci na zhoršujúcu sa situáciu a na zmeny v životnom prostredí poukazovali na fakt, že planétu Zem čoraz viac ohrozuje činnosť človeka. Aktivisti i ekológovia od roku 1970 spustili kampane a výzvy na spoločné úsilie - na záchranu planéty. Adresátom výziev sa stala aj široká verejnosť s tým, aby neostávala ľahostajnou k stavu, v akom je a do akého sa postupne dostávala Zem.

Svetovým sa Deň Zeme, ako uviedlo na svojej stráne Ministerstvo životného prostredia SR, stal v roku 1990, keď začalo pôsobiť Medzinárodné ústredie Dňa Zeme na kalifornskej Stanford University.

V súčasnosti patrí 22. apríl medzi najuznávanejšie a najpopulárnejšie podujatia na záchranu Zeme. Vo svete ho slávia milióny ľudí vo vyše 180 krajinách.

Podujatia na Slovensku

V Jelšave si Deň Zeme pripomenuli v predstihu výsadbou mladých stromčekov. Až 2000 sadeníc hraba vysadilo 70 dobrovoľníkov na vrchu Hradovisko, okolo plotu miestneho cintorína a tiež vôkol katolíckeho kostola na Námestí republiky.

Vo Zvolene predstavili ojedinelý projekt biotechnických inovácii pri využití dažďovej vody. V sobotu sa tu bude konať akcia s názvom Zobúdzanie studničiek v Slatinke. Pôjde o dobrovoľnícku brigádu zameranú na opravu starých studničiek v dedinke Slatinka.

Občianske združenie Po schodoch začne v stredu vysádzať v Banskej Bystrici ovocné stromy. S výsadbou sa začne v záhrade pri Komunitnom centre Sásová. Aktivisti vysadia niekoľko desiatok stromov, medzi ktorými nebudú chýbať čerešne, slivky, broskyne, jablká a višne.

Študenti Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre a členovia organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) nainštalujú 14 vtáčích búdok a zmapujú elektrické vedenia rizikové pre vtáctvo.

Aj vo Fiľakove budú v stredu vysádzať ovocné a okrasné stromčeky. Mesto má na výsadbu zabezpečených viac ako 70 okrasných i ovocných drevín. Do akcie je prihlásených viac ako tristo dobrovoľníkov. Okrem výsadby stromov budú prebiehať aj ostatné práce v rámci jarného čistenia mesta – hrabanie listov, vyzbieranie smetí a likvidácia menších čiernych skládok.

V Oravskom Podzámku v stredu organizuje SAŽP prezentáciu venovanú Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava spojenú s besedou a premietaním filmov.

Vo štvrtok 23. a v piatok 24. apríla zase odborní pracovníci SAŽP v rámci XXIV. ročníku jarného ekofestivalu priblížia žiakom a študentom prostredníctvom prednášok v Dome kultúry v Nových Zámkoch vplyv dopravy na životné prostredie a našu planétu.

Vo štvrtok v Považskej Bystrici organizujú VII. ročník Ekologického jarmoku. V rámci jarmoku SAŽP premietne záujemcom filmy zamerané na tematiku ochrany prírody a deti sa budú môcť zúčastniť na ekologických hrách, súťažiach a kvízoch.