Hlavnou myšlienkou tohto zákona malo byť poskytnutie úľavy zo zdravotných odvodov, v roku 2019 by mala pribudnúť aj úľava sociálnych odvodov. Práve tieto výhody by mali firmy motivovať, aby začali zamestnancom vyplácať 13. a 14. platy. Opoziční poslanci však už vo februári tvrdili, že podmienky sú nastavené zle. "Podmienky sú v tomto roku pre zamestnávateľov nesplniteľné, je to len politický marketing," tvrdil vtedy Jozef Miháľ.

"Podľa našich informácií sa však už 13. plat dotkol niekoľko desaťtisíc zamestnancov," tvrdí Andrej Danko. "Reálny dopad zavedenia 13. a 14. platov očakávame v rokoch 2019 a 2020. V týchto rokoch začne ich oslobodenie od daní a odvodov v oveľa väčšej miere," obhahuje Slovenská národná strana svoj zákon. Sľubované výhody sa však k bežným ľuďom nedostali, väčšina firiem, ktoré sme oslovili, však majú totiž vlastnú politiku odmien nastavenú tak, že sa ich zmena nedotkla.

Aké podmienky musí splniť ten, kto chce 13. plat získať?

- vo firme musí mať odpracované minimálne 2 roky

- odmena musí byť minimálne vo výške priemernej mzdy

- úľava sa ráta zo sumy maximálne 500 e

Volgswagen, Michal Ambrovič, hovorca – Naša spoločnosť vypláca 13. a 14. plat už viac ako 25 rokov. Ich výška je stanovená v Kolektívnej zmluve.  Trinásty plat dostali zamestnanci na účet začiatkom júla v rámci júnovej výplaty vo výške 60 % ich priemernej mesačnej mzdy. Spolupracovníkom, ktorí pracujú vo firme viac ako 10 rokov, sa príspevok zvyšuje až na 65 % priemernej mesačnej mzdy. Pri 14. plate môže jeho výška dosiahnuť až 100%.

U.S.Steel Košice – Ján Bača, hovorca - 13. a 14. plat vyplácame od príchodu U. S. Steel do Košíc. Po dohode s odborármi sú podmienky vyplácania 13. a 14. platu súčasťou kolektívnej zmluvy a ich výška je v súčasnosti 50% základného mesačného platu. V tomto roku nedošlo k žiadným zmenám vo vyplácaní 13. a 14. platu.

Telekom, Peter Kimijan, hovorca - Naši zamestnanci majú variabilnú zložku mzdy a vyplácané bonusy tak ako v minulosti a v tomto prístupe pokračujeme a nemeníme ho.

Lidl, Tomáš Bezák, hovorca – My máme vlastnú politiku zvyšovania platov. Máme záujem byť najlepšie platiacou spoločnosťou v našom odvetví a to bez ohľadu na zmenu legislatívy. Zamestnancom sme aj napriek zvýšeným nákladom z našej strany platy zvýšili aj túto jar.

Tatra banka, Zuzana Žiaranová, hovorkyňa - Tatra banka neposkytla 13. plat podľa nového zákona. Štruktúra odmeňovania je v Tatra banke oveľa komplexnejšia – zahŕňa pozičné príplatky, ročné, kvartálne alebo mesačné odmeny a mnohé finančné a nefinančné benefity.

Dôvera, Matej Štepiansky, PR špecialista - Trinásty ani štrnásty plat v Dôvere nemáme. Politika odmeňovania je v Dôvere striktne viazaná na dosiahnuté ciele, ktoré sú vopred nastavené a ich plnenie je merateľné. Týmito cieľmi sú rozvoj nových produktov a služieb, ich zavedenie do praxe, zlepšovanie benefitov pre klientov, či dosiahnuté hospodárske výsledky a efektivita plnenia základných úloh zdravotnej poisťovne.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, Viktória Vasilenková, hovorkyňa - VšZP nevyužila možnosť, ktorú zamestnávateľom v oblasti odmeňovania ponúka novelizovaný Zákonník práce. Pri príležitosti letných dovoleniek neposkytla 13. plat najmä preto, že v Kolektívnej zmluve už boli dohodnuté iné formy motivácie zamestnancov. Ďalším dôvodom bol fakt, že podmienky na uplatnenie tohto dobrovoľného inštitútu sú pre zamestnávateľa veľmi prísne.

Slovenský plynárenský priemysel, Ondrej Šebesta, hovorca - Spoločnosť vyplácala cieľovú a vianočnú odmenu svojim zamestnancom na základe kolektívnej zmluvy už pred prijatím zmien v pracovnoprávnej legislatíve a v súčasnosti neuvažuje o zmenách v systéme ich vyplácania.

Prečítajte si tiež: