Mikuláš Fehér absolvoval divadelnú vedu na Vysokej škole múzických umení. Už počas štúdia pracoval v Československej televízii v Bratislave vo vysielaní pre deti a mládež (od roku 1964), od roku 1970 ako vedúci tvorivej skupiny pre deti. Tu sa venoval rozvoju animovaného štúdia ČST a spolupráci s Krátkym filmom Praha, so štúdiom v Gottwaldove. V rokoch 1972-74 bol režisérom Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene.

Politici začali investovať do umenia. Nájdete u nich diela slávnych Slovákov, ale aj brak

Mikuláš Fehér sa venoval najmä tvorbe pre deti. Je autorom hier a dramatizácií pre rozhlas. Keď sa v Trnave zakladalo v roku 1974 Divadlo pre deti a mládež, stal sa jeho prvým dramaturgom a režisérom, v rokoch 1985-1996 aj riaditeľom. V rokoch 1996–2004 pracoval opäť vo zvolenskom Divadle J. G. Tajovského, tentoraz vo funkcii šéfdramaturga. Venoval sa aj ochotníckemu divadlu. Desať rokov režíroval ochotnícky súbor DISK v Trnave (1977–1987), v roku 1987 založil v Trnave študentský súbor Juventus, režíroval aj ochotnícke súbory v Novej Bani i Detve.

Veľká kráľovská návšteva na Slovensku. Čo k nám priviedlo britského princa?

Venoval sa tiež pedagogicko-teoretickej činnosti ako lektor prednášok na ochotníckych prehliadkach. V časopise Javisko vyšli jeho scenáre divadiel poézie a teoretické práce z oblasti detskej dramatickej výchovy. Je autorom štúdií a spoluautorom publikácií o divadlách v Trnave a vo Zvolene. Posledná rozlúčka s Mikulášom Fehérom bude vo štvrtok 9. novembra o 13. hodine v Dome smútku na cintoríne na Kamennej ceste v Trnave.