Polícia vyšetrovala firmu Andreja Kisku až na základe dvoch trestných oznámení od daniarov. Okrem podozrenia zo spáchania trestného činu skrátenia dane a poistného polícia skúmala aj pokus o daňový podvod. Vyšetrovateľ konštatoval, že ani v jednom prípade nie je možné začať trestné stíhanie. Generálny prokurátor Jaromír Čižnár však dal začiatkom októbra celý proces vyšetrovania preveriť.

„Po preskúmaní vyšetrovacieho spisu prijal prokurátor trestného odboru Generálnej prokuratúry záver, že skutkový stav trestnej veci nebol dostatočne objasnený v rozsahu nevyhnutnom na rozhodnutie o zastavení trestného stíhania. Rozhodnutie vyšetrovateľa Policajného zboru bolo vyhodnotené ako nezákonné a predčasné,“ uviedla včera po preskúmaní spisu hovorkyňa prokuratúry Jana Tökölyová.

V tejto budove sídli firma KTAG, pre ktorú má prezident problémy.
V tejto budove sídli firma KTAG, pre ktorú má prezident problémy.
Zdroj: archív

Krajský prokurátor v Prešove bude musieť začať v prípade KTAG opätovné konanie a doplniť dôkazy. Spoločnosť, ktorú Kiska založil a až do svojho nástupu do paláca aj oficiálne riadil, sa pokúsila získať v apríli 2014 od štátu neoprávnenú vratku. KTAG požiadala daňový úrad, aby jej odpočítal DPH vo výške 146-tisíc eur z dodávateľských faktúr.

Šlo o výdavky na tovary a služby, ktoré nesúviseli s predmetom podnikateľskej činnosti KTAG, ale s propagáciou občana Andreja Kisku, čo vyhodnotili kontrolóri ako daňový podvod. „Uvedený prípad bol ukončený 25. mája 2016 zastavením trestného stíhania z dôvodu absencie povinného znaku skutkovej podstaty trestného činu,“ znelo zdôvodnenie vyšetrovateľa. Druhé vyšetrovanie sa týkalo podozrenia z trestného činu skrátenia dane a poistného.

Kontrolóri zistili, že firma nevie dôveryhodne vysvetliť celkovú sumu viac ako 136-tisíc eur. KTAG si takto znížila daňovú povinnosť o viac ako 27-tisíc eur. „Uvedené konanie bolo ukončené 2. februára 2017 so záverom, že došlo k uplatneniu inštitútu účinnej ľútosti zo strany spol. KTAG, s. r. o.,“ povedala Migaľová. Súčasný konateľ firmy Eduard Kučkovský totiž daň doplatil. „Stále platí, že do skončenia vyšetrovania nebudeme nič komentovať,“ reagoval Andrej Kiska.

Tu sa to začalo

  •  KTAG, s. r. o. (predtým Kiska travel agency) – v mesiaci apríl 2014 žiadala z dodávateľských faktúr vyplatiť vratku DPH vo výške 146-tisíc eur

Vratku neuznali

  •  Daňový úrad vratku neuznal, KTAG musela doplatiť daň vo výške viac ako 9-tisíc eur a penále vo výške 15-tisíc eur

Neoprávnené náklady

  • KTAG si v daňovom priznaní za rok 2014 neoprávnene zaúčtovala náklady vo výške viac ako 136-tisíc

Znížená daň

  • Podľa daniarov si spoločnosť týmto spôsobom znížila neoprávnene daň o viac ako 27-tisíc eur

Účinná ľútosť

  • Konateľ Eduard Kučkovský si uplatnil účinnú ľútosť a rozdiel na daniach doplatil

Ďalšie zaujímavé témy: