Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) vyjadril nad štvrtkovým zásahom znepokojenie. Považuje ho minimálne za neštandardný a má silné podozrenie z účelovosti celého postupu. Stanovisko úradu pre TASR poskytol špeciálny prokurátor Daniel Lipšic.

ÚŠP už deklaroval, že sa nebráni súčinnosti s ÚIS, pričom rovnako je podľa špeciálnej prokuratúry zrejmé, že na súčinnosť je pripravená i NAKA. Verejne sa preto začalo spochybňovať, prečo boli zaistené celé originály vyšetrovacích spisov. Včera popoludní však krajský prokurátor v Bratislave Rastislav Remeta uviedol, že vyšetrovateľ zaistil celkovo šesť spisov, z toho len dva boli originály tzv. živých spisov. Tie museli byť odňaté, pretože NAKA ich odmietla vydať dobrovoľne.

Šéf rezortu vnútra Roman Mikulec (49) verí, že štvrtkový úkon ÚIS v NAKA bol vykonaný na základe rozhodnutia prokurátora. „Inšpekcia ministerstva vnútra je akousi políciou polície. Pričom v tomto prípade platí zásada legality a oficiality.  V preklade to znamená, že OČTK de facto musia prešetrovať, či bola páchaná trestná činnosť bezodkladne potom, čo sa o čine dozvedia," vysvetľuje trestný právnik Vladimír Varinský s tým, že vecná príslušnosť inšpekcie na vyšetrenie podozrení zrejme existuje. „Otázkou je skôr forma, akou bol vykonaný. A či nešlo o akúsi demonštráciu sily," zamyslel sa. „Je otázne, či nepostačovalo vyhotoviť fotokópie zaistených častí spisu a tým neobmedzovať vyšetrovanie vecí, ktorých sa spisy týkali."

Ak už došlo k zaisteniu spisov ako vecí potrebných na trestné konanie, je podľa Varinského kľúčová čo najpodrobnejšia dokumentácia. „To preto, aby sa ani náhodou nemohlo stať, že sa zo spisov časť dokumentácie záhadne vytratí. Ak príde k podobnému zaisteniu, mala byť vyhotovená detailná zápisnica, v rámci ktorej bude každý list očíslovaný a v ktorej bude naozaj podrobne uvedené, čo konkrétne sa na účely trestného konania zaisťuje," uzavrel. „Vo všeobecnosti možno povedať, že ak existujú určité dôvodné podozrenia, že v priebehu nejakého trestného konania bol zo strany OČTK porušený nejaký zákon, potom má podobný zákrok svoje opodstatnenie," konštatovala trestná právnička Lucia Kurilovská.

Lucia Kurilovská
Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Logiku v počínaní ÚIS vníma aj docent trestného práva Ondrej Laciak. „O prípade mám informácie výhradne z médií, no logika veci hovorí, že pokiaľ Úrad inšpekčnej služby získal závažnú operatívnu informáciu z SIS, potom, samozrejme, musí konať. Z tohto hľadiska je potom tiež logické, že boli zmienené spisy odobraté. Neviem si totiž predstaviť, akým iným spôsobom by dokázal úrad vec preveriť," povedal.

Kým sa celá kauza ozrejmí, vieme aspoň to, že ÚIS má po odvolanom šéfovi Adriánovi Szabóovi dočasného šéfa Petra Scholtza. Servítku pred ústa si však nedával niekdajší elitný vyšetrovateľ Jozef Šátek, ktorý na sociálnej sieti doslova vybuchol. 

STATUS EXVYŠETROVATEĽA NÁJDETE V GALÉRII

Mohlo by vás zaujímať: