Tému diplomovky zverejnenú na fakulte masmédií vymyslel doterajší prodekan fakulty, český docent Jaroslav Světlík. Čarnogurský však zároveň sedí v správnej rade školy. Nejde o zneužitie tejto pozície, keď študenti budú vymýšľať kampaň pre prezidentského kandidáta?

Mám svoju kampaň

Vedenie školy o tejto téme pre študentov najskôr nevedelo. Po preskúmaní situácie vylúčilo, že by študentská práca mala Čarnogurskému ako prezidentskému kandidátovi akokoľvek pomôcť.

Ide vraj o modelový prípad a študentov práca viac baví, keď je zadanie konkrétne. Prekvapený bol aj sám Čarnogurský.

„Nič vám k tomu neviem povedať, lebo som sa to dozvedel od vás,“ povedal nám známy právnik a bývalý politik.

„Návrh kampane mám svoj vlastný.“ Takúto tému akademickej práce si vie predstaviť, no neprichádza do úvahy, že by jej závery pre seba využil. „Kedy by to bolo vypracované? O pol roka?“ zamyslel sa. „Opakujem, nič o tom neviem.“