"Počas nástupnej návštevy v Rakúskej republike prezidentku prijme prezident Rakúska, s ktorým absolvuje rokovania a spoločnú  tlačovú konferenciu. Následne sa obaja zúčastnia na slávnostnom obede," priblížila kancelária prezidentky s tým, že po obede sa stretne so spolkovou kancelárkou Rakúska.
      
V rámci ďalšieho programu navštívi múzeum Albertina a stretne sa aj so zamestnancami Veľvyslanectva SR vo Viedni a stálych misií SR pri OSN a OBSE vo Viedni.
      
Slovenská hlava štátu od svojej júnovej inaugurácie už navštívila Česko, Maďarsko, Poľsko, Francúzsko, Belgicko, Švajčiarsko a naposledy Nemecko.