"Novela je neadekvátna, problém nerieši, skôr odsúva alebo predpokladá iba riešenie, že samosprávy sa vyrovnajú s daným stavom po svojom a  myslím si, že na úkor organizácie trávenia voľného času detí. Hrozí reálny úbytok detí v CVČ," uviedol Jozef Viskupič (OĽaNO).

Predkladanej novele vyčítajú napríklad to, že v skutočnosti nezabezpečuje transparentnosť vynakladania financií a neupravuje ani adresnosť vynakladania vyčlenených finančných prostriedkov. "Nerieši, či budú v  budúcnosti krúžky fiktívne alebo reálne, ani to, či peniaze určené na  mimoškolskú činnosť skutočne pôjdu na podporu krúžkov alebo z nich bude obec riešiť niektoré iné veci, ktoré ju trápia - vydláždi námestia alebo zaplatí svoje dlhy," kritizoval návrh Viskupič. Podľa Igora Hraška (OĽaNO) v súčasnosti až dve tretiny samospráv "okrádajú deti" o financie určené na ich voľnočasové aktivity.

Voči novele sa dnes ohradila aj Asociácia súkromných škôl a školských zariadení SR. Tá konštatovala, že navrhovaná zmena neprinesie do financovania voľnočasových aktivít detí nijaký systém, ale rozbije už existujúci.

Minister školstva Dušan Čaplovič v pondelok (23.7.) spomenul na brífingu niektoré pochybenia, ktoré odhalil v CVČ. Jedno centrum napríklad ponúkalo jazdecký krúžok, avšak nemalo koňa ani maštaľ v regióne. Ďalšie centrum zase ponúkalo tri futbalové krúžky – teoretický, útočnícky a  kondičný futbal.

Novela z dielne rezortu školstva predpokladá, že financie na voľnočasové aktivity pre deti od päť do 14 rokov bude dostávať obec, kde má dieťa trvalý pobyt. Následne ich pridelí zariadeniu, ktoré navštevuje. Obce a mestá budú musieť na svojej webovej stránke zverejňovať informácie, kto presne peniaze dostal. V súčasnosti peniaze idú priamo mestám a obciam, kde deti navštevujú jednotlivé centrá voľného času.