"Len pred týždňom sa objavil v médiách článok, v ktorom sa potvrdzovalo presvedčenie prokurátorov, že výpoveď obvineného Beňa voči riaditeľovi NAKA Branislavovi Zurianovi je dôveryhodné. Z toho bolo zjavné, že nad hlavou tohto policajného funkcionára sa zmráka a sťahujú sa čierne mračná. A zdá sa, že hromy – blesky prídu čo nevidieť, lebo Zurian zjavne vyľakaný požiadal o odchod do civilu a to hneď k pätnástemu máju, čo je teda nezvyklý termín. Zdá sa, že pragmatizmus zvíťazil, predpokladám, že mu bolo dané na výber, okamžite odísť „dobrovoľne“ na vlastnú žiadosť aj s odchodným a výsluhovým dôchodkom, alebo to bude veľká hanba (pre všetkých), keď ho ešte ako riaditeľa NAKA obvinia a pozastavia mu výkon služby," uviedol Šátek v statuse.

riaditeľ NAKA Branislav Zurian.
Zdroj: PZ

Ďalej píše, že ešte začiatkom marca tohto roka bol publikovaný  rozhovor s Branislavom Zurianom, v ktorom uviedol, že „Milan chcel, aby som bol styčný dôstojník medzi službou a NAKA.“ a tiež hovorí „že keď vystupoval ako styčný dôstojník medzi políciou a Slovenskou informačnou službou, nemohol vedieť, že námestník SIS Beňa to rovno posúva mafii“.

Podľa Šátka sa námestníkovi SIS Beňovi pri osobných stretnutiach Zurian prezrádzal informácie majúce charakter utajovaných skutočností, lebo ho Milan Lučanský z pozície policajného prezidenta „pasoval“ do funkcie „styčného dôstojníka“ medzi políciou a SIS. Zurian týmto tvrdí, že ako poverený „styčný dôstojník“ mal právo utajované skutočnosti, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie riaditeľa NAKA len tak pri osobnom rokovaní s námestníkom SIS prezrádzať, keďže ešte navyše aj Beňa mal byť rovnako oprávnený sa v rámci SIS oboznamovať s utajovanými skutočnosťami.

"Vtedajší  prezident PZ Milan Lučanský  nemal žiadnu právomoc iného príslušníka polície ústne poveriť funkciou styčného dôstojníka. Pokiaľ by skutočne bolo preukázané, že takýto ústny pokyn Milan Lučanský vydal voči Branislavovi Zurianovi, potom ako verejný činiteľ prekročil svoju právomoc a konal v rozpore so zákonom," vysvetlil Šátek.

Celé znenie článku nájdete v galérii!