V rozhovore sa dočítate:

- čo funguje lepšie u našich susedov
- akú má skúsenosť s nadužívaním väzby
- s ktorým návrhom na zmenu Trestného poriadku súhlasí

V poslednom období rezonuje v spoločnosti zmena dĺžky lehôt kolúznej väzby. Svoju verziu predložila poslankyňa Petra Hajšelová aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Za ktorú by ste hlasovali vy?

Oba návrhy sú efektívnejšie ako súčasne platná úprava tzv. kolúznej väzby. Momentálne prebieha medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu na legislatívne zmeny v Trestnom poriadku ohľadne tohto inštitútu. Súčasne sa s touto problematikou zaoberá aj Súdna rada SR. Až po skončení diskusie najmä na pôde Súdnej rady, ktorej som členkou, zaujmem konečné stanovisko.

Takže nemáte medzi týmito návrhmi svojho favorita?

V súčasnosti sa v celom rozsahu nestotožňujem ani s jedným z predložených návrhov. Dodávam, že som zástancom skrátenia lehôt nielen pokiaľ ide o kolúznu väzbu, lebo to by urýchlilo aj celkovú dĺžku trestného konania tak, aby boli páchatelia postavení pred súd a odsúdení v čo najkratšom čase. Rozhodne však môžem uviesť vo vzťahu k dĺžke kolúznej väzby, že ju považujem za neprimeranú aj v porovnaní s inými krajinami a rovnako je to aj so samotnými podmienkami vo výkone najmä kolúznej väzby.

Áno, napríklad, v Čechách môže trvať maximálne tri mesiace. U nás je to sedem a môže sa ďalej predlžovať. Je možné že orgány činné v trestnom konaní (OČTK) u susedov pracujú rýchlejšie, keďže stihnú vypočuť všetkých svedkov?

Na túto otázku týkajúcu sa OČTK v Českej republike sa vám neviem vyjadriť, ale zrejme ide o lepšiu organizáciu vykonávania vyšetrovacích úkonov, teda dokazovania v reálne kratšom čase. U nás bude potrebné, aby sa zintenzívnilo vykonávanie výsluchov obvinených, ale najmä svedkov, ktorí sú kľúčoví pre preukazovanie viny obvinených.

Základná lehota by mohla byť pokojne tri mesiace
Je pravda, že v praxi sa nám kolúzna väzba v poslednom období začína čiastočne vymykať z rúk. Vyzerá, že aj vzhľadom na časť verejnej mienky, stačí, keď sa ukáže nejaké podozrenie z korupčných trestných činov, len čo je to známejší človek alebo je v nejakej významnejšej pozícii v rámci štátu, tak je tam veľký dopyt verejnosti, aby proti nemu boli vykonané nejaké odvetné opatrenia. Treba povedať, že OČTK majú veľký nárast prípadov. Určite to nie je tak, žeby sa flákali. Sú poddimenzovaní a niekedy majú problém to stíhať. No práve pri týchto väzobných veciach by mala byť daná priorita a mali by sa úkony robiť oveľa rýchlejšie. Ale často sú v tejto oblasti rezervy. Myslím, že základná lehota by pokojne mohla byť tri mesiace. Je to tak v Česku, v Rakúsku dokonca dva mesiace. Verím, že by to tak isto mohlo fungovať aj u nás. Stým, že ak by sa ukázali veci, že je potrebné ju predĺžiť a sú konkrétne okolnosti, ktoré poukazujú na to, že prišlo k ovplyvňovaniu alebo tam bol pokus, či príprava na ovplyvňovanie, tak potom nech sa ďalej predĺži.