Ešte skôr, ako začneme pátrať po hlavnom dôvode, pre ktorý slovenským lekárom tak veľmi záleží na pravidelnom očkovaní detí v predškolskom veku, spomeňme fakt, že novela zákona pamätá aj na deti, ktoré pre vážne zdravotné problémy zaočkované byť nemôžu.

Ministerstvo zdravotníctva SR, ako predkladateľ novely zákona totiž pripúšťa, že by do predškolských zariadení mohli byť umiestnené aj deti, ktoré prinesú potvrdenie od ośetrujúceho lekára, že sú proti nákaze buď imúnne alebo nemôžu byť očkované pre trvalú kontraindikáciu!

Povinné očkovanie
Povinné očkovanie
Zdroj: Shutterstock

Prečo nás slovenskí lekári nútia očkovať naše deti?

V posledných rokoch veľké množstvo mamičiek ale aj otcov spája ochorenia, ako obrna či autizmus práve s očkovaním a v obave o zdravie svojich detí často povinné očkovanie odmietajú.

Problémom je, že rodičom jednoducho chýbajú potrebné informácie a tak sú doslova nútení vyhľadávať si ich na internete. Tam však často narazia na články, ktoré môžu byť do značnej mieri zavádzajúce a preto sme sa rozhodli, priniesť vám na našich stánka krátky komiks, ktorý sa celú situáciu okolo očkovania pokúsi objasniť.

KOMIKS NÁJDETE HORE V GALÉRII!

Min. zdravotníctva Andrea Kalavská - očkovanie:

Proti čomu vlastne očkujeme malých Slovákov?

Povinne ockovanie
Povinne ockovanie
Zdroj: uvzsr.sk

Od 14. mesiaca, najneskôr do 18. mesiaca života / Základné očkovanie proti chorobám ako:

- osýpky
- mumps
- ružienka (MMR)

V 5. – 6. roku života / Preočkovanie proti chorobám:

- záškrt
- tetanus
- čierny kašeľ (acelulár. vakcína)
- detská obrna (DTaP-IPV)

V 10. – 11. roku života / Preočkovanie proti chorobám:

- osýpky
- mumps
- ružienka (MMR)

V 12. – 13. roku života / Preočkovanie proti chorobám:

- záškrt
- tetanus
- čierny kašeľ (acelulár. vakcína)
- detská obrna (dTaP-IPV)