Ministerstvo životného prostredia SR v liste adresovanom eurokomisárovi pre životné prostredie, oceány a rybné hospodárstvo Virginijusovi Sinkievičusovi pripomenulo, že Slovensko sa aj naďalej zasadzuje za zachovanie právnej ochrany vlka sivého v Európe.

Európsku komisiu o tejto skutočnosti informoval slovenský minister životného prostredia Ján Budaj. K jeho iniciatíve sa pripojilo ďalších 11 členských štátov EÚ – Bulharsko, Cyprus, Grécko, Írsko, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko a Španielsko.

Enviroministri týchto krajín zaujali jasné stanovisko k uzneseniu Európskeho parlamentu (EP) z 24. novembra 2022 o ochrane chovu hospodárskych zvierat a veľkých šeliem v Európe. Europarlament vyzval na vytvorenie priestoru pre legislatívne zmeny pri ochrane vlka sivého.

Ministri z uvedených členských štátov EÚ potvrdili spoločný názor, ktorým odmietajú tendenciu uznesenia EP oslabovať právnu ochranu vlka.

Budaj v uvedenom dokumente vyjadril nádej, že postoj eurokomisie k ochrane vlkov zostane nezmenený. "Pevne verím, že Európska komisia zachová rovnako zodpovedný prístup k ochrane vzácnych druhov ako doteraz," povedal.

Správnou cestou je podľa neho podpora implementácie nástrojov, ktoré umožnia spravodlivo a bez zbytočnej administratívnej záťaže kompenzovať prípadné škody spôsobené najmä na hospodárskych zvieratách. Zároveň by tieto nástroje mali prispieť aj k rastu počtu hospodárskych zvierat a posilneniu trvalo udržateľného hospodárenia.