V roku 2009 spustila Bratislava experiment s blikajúcou zelenou. Tá mala vodičom naznačovať, že zelená bude čoskoro končiť a už nemajú zbytočne pridávať rýchlosť.

Mesto sa rozhodovalo, či blikajúcu zelenú vypne alebo zavedie celoplošne. "Ohľadne blikajúcej zelenej bola skutočne otvorená otázka na celom odbornom fóre a odborníci sa zhodli na fakte, že blikajúca zelená má viac negatívnych efektov ako prínosov," informovala portál natankuj.sme.sk Daniela Rodinová z bratislavského magistrátu.

Viacerí odborníci však považujú blikajúcu zelenú v cestnej premávke za pozitívum. "Blikajúca zelená funguje ako psychologické opatrenie, ktorého účelom je eliminovať prejazdy na červenú cez svetelne riadenú križovatku," vysvetľuje Štefan Machciník z Výskumného ústavu dopravného v Žiline

Prečo Bratislava vypne blikajúcu zelenú?

Dôvodov, prečo chce Bratislava blikajúcu zelenú postupne zrušiť je viac. "Napríklad, v Rakúsku je už na oranžovú povinný zastaviť účastník cestnej premávky pred hranicou križovatky a nevchádzať do nej (rovnako, ako na signál červenej). U nás je situácia odlišná, na koniec zelenej upozorňuje práve oranžová fáza, ktorá má dostatočnú dĺžku na informovanie vodiča, ktorý je v dostatočnej vzdialenosti pred hranicou križovatky, aby svoje vozidlo zastavil," uviedla Rodinová pre natankuj.sme.sk.

Podľa zákona o cestnej premávke ani na Slovensku vodič nesmie vojsť do križovatky na žltý signál. Výnimkou je len situácia, keď je vodič tak blízko semaforu, že nie je schopný pred ním bezpečne zastaviť.Práve túto výnimku na Slovensku mnohí vodiči zneužívajú.

Aplikácia  celoplošnej blikajúcej zelenej by bolo pre mesto finančne náročné. Zavedenie blikajúcej zelenej na križovatkách, ktoré sú radené staršími radičmi svetelnej signalizácie by bolo veľmi nákladné.

únia je "za"

Napriek protichodným názorom Európska únia blikajúcu zelenú odporúča.

"Zavádzanie blikajúcej zelenej odporučila dopravná komisia Európskej únie, ktorá vychádzala z viacerých výskumov a dobrých skúseností vo veľkých mestách Európy. Na Slovensku často chýba kompetentným pracovníkom prehľad, čo sa deje vo svete a nedisponujú kvalitnými odbornými informáciami," doplnil dopravný psychológ Kleinmann.

Informoval o tom portál natankuj.sme.sk