„Snúbenci si budú môcť upraviť majetkové pomery podľa svojich predstáv, a to pred uzatvorením manželstva aj kedykoľvek počas jeho trvania,“ vraví Alexandra Donevová z ministerstva spravodlivosti.

Budú sa môcť napríklad dohodnúť, že každý bude získavať majetok len pre seba, ale aj na čiastočnom spoluvlastníctve.

Doteraz neboli predmanželské zmluvy na súdoch uznávané a platilo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. To sa má síce v nejakej podobe zachovať, no pravdepodobne pod iným názvom.

Zabráni hádkam na súde

„Malo by to priniesť menej doteraz častých majetkových sporov po rozvode,“ myslí si o zmluvách právnik Michal Hargaš.

„Je to správne, no bolo by vhodné, aby na obsah zmluvy dohliadal aj notár, ktorý ju spisuje, čo sa nie vždy pri notárskych zápisniciach deje,“ dopĺňa však advokátka Jana Martinková.

Očakáva však, že pribudnú spory o výživné pre rozvedeného manžela či také, ktoré spochybňujú súlad zmluvy s dobrými mravmi. Často totiž dáva jeden z manželov do zväzku nielen majetok, ale napríklad čas strávený starostlivosťou o deti.

„Ide o priblíženie nielen smerom k európskej legislatíve, ale najmä uplatnenie zásady zmluvnej voľnosti a umožnenie, aby dvaja ľudia neboli obmedzení len na inštitút bezpodielového spoluvlastníctva manželov,“ reaguje ďalší advokát Milan Cíbik.

Jednoduchšie rozvody

Úplnou novinkou by mohol byť aj takzvaný dohovorený rozvod, ktorý je zatiaľ v legislatívnom zámere.

„Takáto výrazná zmena, ktorá zavedie rozvody bez neraz zdĺhavého, emočne a finančne náročného dokazovania rozvratu manželstva, by mala priniesť zjednodušenie a zrýchlenie celého rozvodového konania,“ vysvetľuje Hargaš.

Nový Občiansky zákonník, ak ho schvália, by mohol začať platiť v roku 2016 alebo 2017.