Za blogom predsedníčky Progresívneho Slovenska stojí osobná skúsenoť. Istý pán sa političky spýtal, či jej rodičia dovolili vybrať si takúto kariéru. Argumentoval okrem iného aj tým, že má deti, ktoré z nej "nič nebudú mať".

Ženy v tieni politikov

"Žena, ktorá je matkou, si totiž do profesijnej rovnice musí dosadiť množstvo konštánt a premenných spojených s rodičovstvom,  ktoré si muž väčšinou na jej mieste dosádzať nemusí. Pri mužoch politikoch sme si však akosi zvykli, že sa „v mene služby vlasti zriekajú rodičovskej roly,“ poznamenala politička s tým, že  muži drvivú väčšinu svojich rodičovských úloh prevalia na matky detí. "Vždy som v tomto smere obdivovala Svetlanu Ficovú," napísala Bihariová a poznamenala, že politika, ale aj ďalšie profesie, má v sebe roky zabudované jedno tabu. "Neodpúšťa a nepripúšťa fakt, že politik je naďalej aj rodičom," vyjadrila sa šéfka progresívcov.

"Roky sme počúvali tie najpestrejšie dôvody o tom, prečo sa ženy nehrnú do politiky, čo ich od toho odrádza a ako zvýšiť ich účasť," napísala Bihariová, pričom priznala, že bežné argumenty, ktoré mali ženy v politike podporovať, ju vždy iritovali. Napriek tomu však zdôraznila, že žena sa v politike ešte stále teší povesti plyšového medvedíka, ktorý má udobrovať, ale v reálnom rokovaní treba racionálneho chlapa.

"A keďže vraj údajne nie sme veľmi vybavené tvrdou politickou logikou a schopnosťou hrať „House of cards“, o to väčšmi budeme fungovať ako taký chutnučký plyšový medvedík, ktorý chce všetko urovnávať, ucapkávať a láskyplnou náručou veľkej matky všetkých posadiť za jeden stôl a pobratať," pokračovala líderka progresívcov, pričom sa opierala o skutočnosť, že  ženy sa dokážu pobiť za ideály rovnako ako muži. Nevynechala ani skutočnosť, že ženy  vystrčíme do popredia aj vtedy, ak sa situácia vo firme, v strane alebo na pracovisku rúti do záhuby. "Vtedy postavíme do čela ženu, aby sa neodvratný pád pripísal na jej účet,"  napísala v blogu. New York Times pritom zverejnil článok, v ktorom štatisticky zdôvodnil, že krajiny, ktoré vedú ženy, majú omnoho lepšie výsledky v prekonávaní súčasnej pandémie koronavírusu. Harvard Business review dokonca uviedol, že práve súčasná pandemická situácia by mohla nadobro zmeniť pohľad na svetových lídrov. 

Rozhovor s Mgr. Irenou Bihariovou, slovenskou právničkou a političkou, ktorá je v súčasnosti predsedníčkou strany Progresívne Slovensko.
Rozhovor s Mgr. Irenou Bihariovou, slovenskou právničkou a političkou, ktorá je v súčasnosti predsedníčkou strany Progresívne Slovensko.
Zdroj: MATEJ KALINA

Ako je to u nás? 

Bihariová tvrdí, že mužom sa toho v politike odpustí omnoho viac a to, že pre prácu zanedbávajú rodinu, je vo všeobecnosti tolerované. Expert na rodovú rovnosť Andrej Kuruc s političkou súhlasí. "Ženy v politike to majú nielen ťažšie, ale zároveň sú na ne kladené oveľa vyššie nároky," zhrnul pre náš denník. Odborník zároveň upozornil, že práve ženy v politike sú tlačené do toho, aby sa správali ako muži. "Pritom je však stále hodnotený ich vzhľad a to, ako vyzerajú. To sa u mužov nestáva," zhrnul Kuruc, ktorý upozornil aj na skutočnosť, že od ženy sa stále spoločensky očakáva, že domáce práce bude vykonávať len ona a jej prvoradou povinnosťou je starostlivosť o deti. "Už len z toho vnímania sú na ženy tlaky, aby do politiky nešli," poznamenal s tým, že bez riešenia rovnosti príležitostí pre obe pohlavia sa situácia nezmení. "S opatreniami, ktoré pani Bihariová navrhovala, plne súhlasím," vysvetlil expert na rodovú rovnosť s tým, že rodové stereotypy sú otázkou rigodného presvedčenia a sociálnych konštruktov. "Problematické sú, len ak obmedzujú možnosť voľby a tlačia ženy do toho, aby zostali doma s deťmi," uzavrel Andrej Kuruc. 

Politologička Viera Žúborová upozornila na skutočnosť, že za posledné roky bolo realizovaných niekoľko výskumov, ktoré potvrdili tradičné stereotypy vo vzťahu k aktívnym ženám – političkám. "Výskumy potvrdili, že ženy sú vnímané nielen médiami rozdielne ako je to napríklad u mužov. Ženy dostávajú menší priestor v médiách, a ak ho dostanú (výskumy to potvrdili) tak sa médiá zaoberajú skôr ich vzhľadom,"poznamenala s tým, že sa skloňujú aj rodinné vzťahy a politické postoje idú v ich prípade do úzadia.

"Ženy musia taktiež zápasiť so samotnými voličmi, ktorí majú rodové stereotypy, a aj napriek vyššej kvalifikácii si radšej volia muža – politika," povedala pre náš denník a upozornila, že ak žena vyrastá a socializuje sa v takomto prostredí, tak sama o sebe môže pochybovať, a akúkoľvek kritiku, útok vníma osobne, predpojato a má dojem, že politickí rivali, kolegovia sú proti nej. "Čo môže mať aj pozitívne následky. Na Slovensku toto stereotypné prostredie je omnoho silnejšie, ako v krajinách z ktorých  citovali jednotlivé výskumy ako USA, Nemecko. A pritom ženy zjemňujú politické diskusie, predstavujú tichú silu, ktorá je potrebná pri vytváraní politickej kultúry založenej na kompromise, diskusiu a racionálnych, profesných - odborných názoroch," uzavrela Žúborová.