Titulom, ktorý si prevzali v Kostole Najsvätejšej Trojice, sa mohol doteraz pochváliť iba arcibiskup Ján Sokol. Všetci traja arcibiskupi sú spájaní s odvolaním Róberta Bezáka.

Na ceremóniu prišla aj Bezákova sestra Gabriela a jeho otec. Držali počas celého aktu na protest jeho fotku pevne v rukách. Prítomní slovenskí biskupi sa však nedali vyviesť z miery.

Až na konci jeden z nich povedal: „Mohli ste si to odpustiť.“ Bezákov prívrženec ihneď reagoval: „Vy ste si to mohli odpustiť.“

Arcibiskupi sa odmietli rozprávať s médiami a utekali po ceremónii ihneď do luxusných vozidiel. Maltézsky rád je aj štátnym útvarom, jeho poslaním je pomoc trpiacim.