Ak bude chcieť štát vyriešiť financovanie cirkví, bude sa musieť zaoberať aj otázkou vrátenia majetku cirkvám, ktorý im v minulosti bol odobratý a ktorý slúžil vtedy pre dobro spoločnosti v oblasti školstva, výchovy alebo sociálnych služieb. Pre TASR to uviedol predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) a bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský.

Cirkvám nebol vrátený všetok majetok

"V rámci toho, keby sa malo nejakým spôsobom meniť financovanie cirkví a náboženských spoločností, katolícka cirkev a všetky ostatné cirkvi, ktoré sú na Slovensku, budú musieť a legitímne položia otázku, čo s majetkom, ktorý cirkvám ešte vrátený nebol," povedal Zvolenský.

Podľa jeho slov, pri riešení financovania cirkví do budúcnosti bude toto jeden z legitímnych problémov, na ktorý bude treba odpovedať a riešiť ho. "V diskusiách o odluke cirkví od štátu sa zabúda na skutočnosť, že cirkvám nebol vrátený všetok majetok," vysvetlil predseda KBS. Ako dodal, je to jeden z veľmi ťažkých problémov, ktorý sa odkladá.

So spravovaním problém nemajú

V prípade vrátenia majetku by cirkev podľa Zvolenského nemala problém s jeho spravovaním. "Cirkev nemá iste viac problémov so spravovaním svojho majetku ako iné svetské inštitúcie, využíva odborné znalosti ľudí, ktorí sú členmi Cirkvi," dodal. Katolícka cirkev sa podľa neho nachádza v stave, že dostala iba jednu časť majetku. "Z tej časti majetku sme dostali veľmi veľa nehnuteľností, ktoré boli zničené, do ktorých sme museli, na ich obnovenie, investovať veľké peniaze, to je reálna situácia," dodal.

Podľa bratislavského arcibiskupa, katolícka cirkev v súčasnosti nepotrebuje otvárať otázku financovania, ale na druhej strane sa tomu ani nebráni. "Je to otázka komplikovaná, ktorá sa musí postupne riešiť v pokoji," uzavrel Zvolenský.