Pechat priblížil, že súd podrobne preskúmal obsahovú stránku návrhu spoločnosti Arca Capital Slovakia na povolenie jej reštrukturalizácie, ako aj obsahové ekonomické a právne náležitosti reštrukturalizačného posudku. Súd potvrdil výsledok posudku, a to že reštrukturalizácia spoločnosti je pre jej veriteľov omnoho výhodnejšia ako konkurz a schválil tak jej ďalšie napredovanie.

Avizoval, že uznesenie OS Bratislava I o povolení reštrukturalizácie bude v najbližších dňoch zverejnené v Obchodnom vestníku na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti. Upozornil, že odo dňa nasledujúceho po zverejnení rozhodnutia v Obchodnom vestníku začnú z právneho hľadiska platiť účinky reštrukturalizácie a veriteľom spoločnosti začne plynúť 30-dňová lehota na prihlasovanie ich pohľadávok.

Arca Capital Slovakia podľa Pechara ubezpečuje svojich veriteľov, že má počas svojej reštrukturalizácie záujem poskytovať im plnú súčinnosť. Spoločnosť preto podľa neho odporúča svojim veriteľom, aby na jej webovom sídle pravidelne sledovali pripravovanú sekciu 'reštrukturalizácia Arca Capital Slovakia', kde spoločnosť do pár dní uverejní prehľadný a zrozumiteľný postup, ako si veritelia môžu prihlásiť svoje pohľadávky.

Majiteľom Arca Capital je firma Arca Investments. Tá má tiež množstvo malých investorov, ktorí mali dať do firmy milióny eur. Niektorí z malých investorov požiadali o pomoc právnika Jána Čarnogurského mladšieho. „Podarilo sa nám na poslednú chvíľu čiastočne ochrániť ich vložené peniaze prostredníctvom rozhodnutia súdu,“ napísal pred pár týždňami Čarnogurský na sociálnej sieti.

V Arca Investments mala vložené peniaze aj manželka expremiéra a terajšieho ministra financií Igora Matoviča Pavlína. Expremiér pôvodne nechcel jej investovanie komentovať. Neskôr ale priznal, že 600-tisíc eur má uložených v Arca Investments:  „Pravda je taká, že moja manželka nikdy nemala vložené jedno jediné euro vo firme Arca Capital." Podľa Čarnogurského už ale Matovičova manželka má svoje peniaze naspäť.