V budúcoročných parlamentných voľbách by malo kandidovať 23 politických strán, hnutí a koalícií. Strany, hnutia a koalície mali na podanie kandidačných listín čas do polnoci 6. decembra. Spolu s kandidátkou museli zaplatiť aj volebnú kauciu vo výške 17 tisíc eur.

Zástupcov si zvolíme v marci

Parlamentné voľby sa na Slovensku uskutočnia v sobotu 5. marca 2016. Voliť bude môcť viac ako 4,4 milióna občanov. Oficiálna volebná kampaň sa začala 12. novembra. Politické subjekty môžu na ňu minúť najviac tri milióny eur a musia mať transparentný účet. Kampaň sa končí volebným moratóriom, 48 hodín pred dňom konania volieb (3. marca 2016).

Do volieb zostáva pár mesiacov. Vieme, ktoré strany kandidujú

Dva týždne pred voľbami je zakázané zverejňovať volebné prieskumy (od 20. januára 2016).